GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR RETTEN TIL SANDHEDEN I FORBINDELSE MED GROVE OVERTRÆDELSER AF MENNESKERETTIGHEDERNE OG OFRENES VÆRDIGHED

0
453
title
title


24. MARTS 2011

På denne dag for 31 år siden, var Monsignor Óscar Arnulfo Romero myrdet mens han fejrede messe i en kirke. Han var en aktiv promotor og forkæmper for menneskerettighederne i El Salvador. Hensigten var klar: at lukke munden på en glødende modstander af undertrykkelse.

I dag, på den første Internationale dag for Retten til Sandheden, må vi hylde Monsignor Romero’s arbejde og alle menneskerettighedsforkæmpere rundt omkring i verden.

Ofre for grove overtrædelser af menneskerettighederne og deres familier har ret til at kende sandheden om omstændighederne ved disse overtrædelser, årsagerne til at de blev begået, og identiteten af gerningsmændene.

Retten til Sandheden er nu udtrykkeligt fastsat i den Internationale Konvention mod Tvungen Forsvinding, som trådte i kraft i december 2010. Adskillige andre internationale instrumenter, såvel som nationale lovgivninger, retspraksis og resolutioner i mellemstatslige organer har også anerkendt denne ret.

At kende sandheden tilbyder individuelle ofre og deres pårørende en måde at afslutte det de har oplevet, at genoprette deres værdighed og at afhjælpe nogle af deres tab.

At fortælle sandheden hjælper også hele samfund til at fremme ansvarlighed for overtrædelserne. Og da processen at fastslå sandheden ofte indebærer ”fact-finding” undersøgelser og offentlig vidnesbyrd fra ofre og gerningsmænd, kan det give afløb for fortrængte følelser og hjælpe med at skabe en fælles historie af begivenheder, der fører til helbredelse og forsoning.

Når vi indvier denne nye internationale overholdelse, så lad os anerkende den uundværlige rolle som sandheden i overholdelse af menneskerettighederne spiller – og lad os love at forsvare retten til sandheden i takt med vi forfølger vores globale mission for menneskerettighederne.