Millioner af børn holdes stadig fanget som slaver

0
876
Photo: Phan Hien / ILO

Photo: Phan Hien / ILO

2. december 2014 – 21 millioner mænd, kvinder og børn holdes stadig fanget som slaver den dag i dag. Af disse bliver 4,5 millioner udnyttet seksuelt, mens 26 % af slaverne er yngre end 18 år gamle.

Tvangsarbejde og børnearbejde er tæt forbundet, da ofrene for slaveri ofte er de mest sårbare i samfundet: Migranter i dyb gæld, bønder som arbejder i landbruget for næsten ingen penge, kvinder og piger, der bliver tvunget til prostitution og børn som bliver tvunget til at arbejde fra en meget tidlig alder.

Ydermere er der ofte et geografisk sammenfald mellem tvangsarbejde og børnearbejde, mens ofrene for børnearbejde og slaveri også arbejder i mange af de samme sektorer (i landbruget, byggesektoren, husholdning eller i produktionsindustrien). Estimater fra den internationale arbejdsorganisation (ILO) viser, at 85 millioner børn i skrivende stund arbejder under helbredsfarlige forhold, og at 22.000 børn dør hvert år i forbindelse med deres arbejde.

”25 år efter vedtagelsen af FN’s Konvention om Barnets Rettigheder arbejder piger og drenge stadig under forfærdelige forhold. Mænd, der er skilt fra deres familie er ligeledes tvunget til at arbejde i skjulte fabrikker med ekstremt lave lønninger og ringe muligheder for nogensinde at tilbagebetale deres gæld,” siger FN’s generalsekretær i hans pressemeddelelse på den internationale dag for udryddelse af slaveri.

På trods af de alarmerende tal er der stadig grund til at være optimistisk. Kailash Satyarthi, der igennem hele sit liv har kæmpet mod tvunget børnearbejde modtog i år Nobels Fredspris sammen med Malala Yousafzai, hvilket allerede har øget opmærksomheden på området. 

Den netop afsluttede ’End Child Slavery Week’ har også øget det globale fokus på de vedvarende overtrædelser af børns rettigheder, mens ILO samarbejder med en række prominente artiser og atleter via End Slavery Now kampagnen, som promoverer fundamentale rettigheder ved hjælp af kunst.

Endelig er ledere fra verdens store religioner blevet enige om, at underskrive Faith Leaders’ Universal Declaration Against Slavery ved en ceremony, der finder sted i Vatikanstaten i dag, den 2.december 2014. Det er hensigten, at deklarationen skal bringe alle trosretninger tættere sammen i målsætningen om, at udrydde slaveri og menneskehandel rundt omkring i verden.

Fakta og tal

• Cirka 21 millioner mennesker er ofre for tvangsarbejde, hvoraf 11,4 millioner er kvinder eller piger og 9,5 millioner er mænd eller drenge.
• Næsten 19 millioner af disse bliver udnyttet af privatpersoner eller firmaer, mens omkring 2 millioner udnyttes af modstandsbevægelser eller stater.
• 68 % af de arbejdere, der bliver tvunget til arbejde arbejder i landbrug, byggeri, husholdning eller produktion.
• 4,5 millioner af de mennesker, der er ofre for tvangsarbejde, er ofre for seksuel vold.
• Migrantarbejdere og oprindelige folk er særligt sårbare overfor tvangsarbejde.

Relaterede artikler

Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi får Nobels Fredspris 2014

Både udfordringer og fremskridt på den international dag for børns rettigheder

Bolivia – En kontroversiel tilgang til børnearbejde

Fanget, forladt og fortabt

EndSlaveryNow / Luciana CarroEndSlaveryNow / Jeffrey-Bowyer-Chapman