Generalsekretærens budskab på den Internationale Dag for Udryddelse af Fattigdom

0
398


17. oktober 2010

Dette års afholdelse af den Internationale Dag for Udryddelse af Fattigdom fokuserer på anstændigt arbejde, meningsfuld beskæftigelse og indkomstgivende levebrød. Med ét ord: arbejdspladser.

Anstændigt og produktivt arbejde er en af de mest effektive måder at bekæmpe fattigdom og opbygge selvforsyning på.

Men i dag befinder mere end halvdelen af verdens arbejdende befolkning sig i en usikker beskæftigelse. De mangler formelle arbejdsformer og social sikring, og de tjener ofte for lidt til at forsørge deres familier. Den globale økonomiske krise har yderligere skubbet anslået 64 millioner ud i fattigdom, og arbejdsløsheden er steget med mere end 30 millioner siden 2007.

Hvordan kan vi bygge bro fra fattigdom til anstændigt arbejde? Ved at investere i de økonomiske og sociale politikker, der fremmer jobskabelse; ved at skabe anstændige arbejdsforhold og uddybe sociale sikringssystemer. Adgang til uddannelse, offentlig sundhed og jobtræning er ligeledes vigtige elementer.

Vi skal også lægge særlig vægt på unges beskæftigelse. Unge mennesker har tre gange større sandsynlighed for at blive arbejdsløse end voksne. Sidste år var mere end 81 millioner unge mennesker arbejdsløse, hvilket er den højeste rekord nogensinde. En af de bedste måder for unge at have håb for fremtiden, er gennem et anstændigt arbejde.

Ved sidste måneds topmøde om millenniumudviklingsmålene i New York, blev verdens ledere enige om en handlingsplan der skal intensivere den globale kamp mod fattigdom. Trods opmuntrende fremskridt i mange dele af verden, lever hundredvis af millioner af mennesker stadig under forfærdelige forhold. Håndtering af den globale jobkrise er central for at ændre dette billede – for at besejre fattigdom, styrke økonomier og opbygge fredelige og stabile samfund.

Udbredt økonomisk usikkerhed og finanspolitiske stramninger bør ikke være undskyldninger for at gøre mindre i denne sag. De er snarere grunde til at gøre mere.

På denne Internationale Dag for Udryddelse af Fattigdom, lad os stræbe efter at udvide jobmuligheder og sikre anstændige arbejdsforhold overalt. Lad os arbejde for en verden med arbejde til alle.