GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR UDRYDDELSE AF RACEDISKRIMINATION

0
417
title
 
title

21. MARTS 2011

Hvert år fejres verden årsdagen for 1960-Sharpeville massakren, hvor snesevis af fredelige demonstranter blev skudt af politiet under apartheid i Sydafrika for at protesterer mod de racistisk diskriminerede love.

Dette år, er den Internationale Dag for Udryddelse af Racediskrimination fokuseret på at bekæmpe den diskrimination som mennesker af afrikansk afstamning. Dette fokus afspejler FN’s Generalforsamling proklamation som har besluttet af 2011 er Internationalt År for Mennesker af Afrikansk Afstamning.

Diskriminationen af mennesker af afrikansk afstamning er skadelig. I mange tilfælde er intolerance grunden til at de er fanget i fattigdommen, en fattigdom der bruges som afsæt for yderligere udstødelse. Ofte mangler de adgang til uddannelse på grund af fordomme – og at de har utilstrækkelig uddannelse er en af grundene til at de nægtes arbejde. Disse og andre grundlæggende krænkelser har en lang of frygtelig historie, herunder den transatlantiske slavehandel, hvis konsekvenser stadig kan mærkes i dag.
 
For ti år siden ved Verdenskonferencen mod racisme, racediskrimination, fremmedhad og intolerance i Durban blev en fremsynes og omfattende antiracisme dagsorden vedtaget. En dagsorden hvor ligestilling af mennesker af afrikansk afstamning spiller en stor rolle. Det International år er en mulighed for at fremme denne indsats og anerkende den udvikling som mennesker af afrikansk afstamning i stor grad bidrager til i alle vores samfund, både politisk, økonomisk, socialt og kulturelt.
 
At overvinde racisme tvinger os til at tage fat på de offentlige politikker og private holdninger som foreviger racismen. På denne Internationale Dag, vil jeg opfordre alle medlemslande, internationale og ikke-statslige organisationer (ngo’er), medier, civilsamfund og privatpersoner til at engagere sig i at fremme det Internationalt År for Mennesker af Afrikansk Afstamning og til at arbejde sammen om at udrydde racisme, lige meget hvor og hvornår den forekommer.