Ny UNFPA rapport

0
455

Ny rapport fra UNFPA viser, at kultur har en stærk indflydelse på udviklingsstrategier

Udviklingsstrategier, der er følsomme over for kulturelle værdier, kan begrænse skadelige praksisser mod kvinder og dermed fremme menneskerettighederne, herunder ligestilling mellem køn og kvinders indflydelse, bekræfter ny 2008 rapport fra FN’s Befolkningsfond (UNFPA).

Rapporten ”kultur, ligestilling og menneskerettigheder, der lanceres i dag d. 12. november 2008, viser, at kultur er et centralt element i en vellykket udvikling af fattige lande, og skal integreres bedre i udviklingspolitik og programmering.

Menneskerettighedserklæringen

Rapportens relevans understreges af 60-årsdagen for verdenserklæringen om menneskerettigheder, da den er baseret på konceptet om, at de internationale rammer for menneskerettigheder har universel gyldighed.

Rapporten støtter kulturelt følsomme tilgange til udvikling og fremme af menneskerettighederne i almindelighed og i særdeleshed fremme af kvinders rettigheder.

"Menneskerettighederne er alles ansvar," udtaler Thoraya Ahmed Obaid, administrerende direktør i UNFPA.

Udviklingsstrategier for menneskerettigheder

Rapporten foreslår, at partnerskab mellem UNFPA og lokalt baserede institutioner og ledere kan skabe effektive strategier til fremme af menneskerettigheder og misbrug heraf, såsom omskæring af kvinder.

"Fællesskaber er nødt til at se på deres kulturelle værdier og praksis og afgøre, om de hæmmer eller fremmer gennemførelsen af menneskerettighederne. Så kan de bygge videre på det positive og ændre det negative, "sagde Ms Obaid. Trods mange erklæringer til støtte for kvinders rettigheder hævder rapporten, at ulighed mellem køn er udbredt og dybt rodfæstet i mange kulturer. Skadelige praksisser fortsætter stadig i mange lande på trods af lovgivning mod dem.

UNFPA rapporten tilskynder forandringer indefra. Fonden arbejder sammen med regeringer og en række lokale organisationer og enkeltpersoner gennem en "kulturlinse". "Der er folk inden for hver kultur, der modsætter sig skadelige kulturelle praksisser. Vores erfaring viser, at vi kan arbejde tæt sammen med dem for kulturel forandring for at beskytte menneskerettighederne, "sagde Ms Obaid.

Kulturel forståelse nødvendig for at nå 2015-målene

Rapporten understreger betydningen af en kulturelt ladet tilgang, ikke blot til udvikling, men også til den humanitære indsats. Kulturelt følsomme metoder er afgørende for at nå FN’s årtusindeudviklingsmål, de såkaldte 2015-mål, siger rapporten. Herunder hører det 5. mål, der foreskriver at forbedre mødres sundhed. "At være sund hele livscyklussen – før graviditet, under graviditeten og efter graviditeten – er en menneskeret," sagde Ms Obaid.

Rapporten konkluderer, at det er en forudsætning at analysere folks valg i deres lokale forhold og kulturelle sammenhænge for at skabe en bedre udviklingspolitik.