Generalsekretærens budskab på International Dag for Tolerance

0
443
alt

alt

Globalisering fortsætter med at bringe folk tættere sammen. Internet chatsteder og sociale netværkssider giver os muligheden for at komme i kontakt med folk som vi aldrig kommer til at møde personligt. Global markedsføring og opblomstringen af internationale sociale og kulturelle bevægelser gør at vi dagligt bliver eksponeret for vores medmænd og kvinders smag, meninger og vaner. Vi har flere midler end nogen sider før til at kommunikere med hinanden på og til at nyde godt af tværkulturelle meningsvekslinger.

Men med globalisering følger også risikoen for at skabe en mere ensartet verden som nedbryder den diversitet som er en af menneskehedens største styrker. Og som verden bliver mindre er der også faren for at den menneskelige tilbøjelighed til at bygge mure omkring sig vil hævde sig selv og på den måde opdele mennesker i ”os” og ”dem” og, alt for ofte, gøre nogle samfundets svageste sektioner til ofre: nationale, etniske, religiøse og andre minoriteter.

Tolerance betyder ikke ligegyldighed eller en modvillige accept af andre. Det er en måde at leve på som er baseret på gensidig forståelse og respekt for hinanden, og på troen på at global diversitet skal omfavnes, ikke frygtes.

De Forenede Nationer promoverer tolerance på mange fronter. Det er en del af vores arbejde for fred, forebyggelse af konflikter, demokratisering og menneskerettigheder. Gennem Civilisationernes Alliance og UNESCO’s mange uddannelses og interkulturelle initiativer promoverer vi dialog og bekæmper intolerance og ekstremisme. Og vi fortsætter med at presse på med implementeringen af love og standarder, såsom vedtagelsen af Erklæringen om Verden Oprindelig Folks Rettigheder i 2007 og oprettelsen det samme år af FN Forummet for Minoritets Anliggender.

Lad os på denne Internationale Dag for Tolerance forpligte os til at mobilisere imod intolerance. Lad os arbejde sammen om at promovere tolerance for vores mest udsatte samfund og for hele menneskeheden.

FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon