2015 Målene: Ekstrem fattigdom kan udryddes inden for den næste generation

0
429
1 UN Photo John Isaac

1 UN Photo John Isaac

6.7.2015 – Status rapporten for 2015 Målene bekræfter at opstilling af mål kan løfte millioner ud af fattigdom, styrke kvinder og pigers rettigheder, forbedre sundhed og velvære og skabe nye muligheder for bedre liv.
2015 Målene, som lanceres i dag af FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon, har skabt den mest succesfulde anti-fattigdoms bevægelse i historien og vil tjene som et stærkt afsæt for den nye dagsorden for bæredygtig udvikling, der skal vedtages i år.

”Efter markant og kontinuerlig fremgang, ved vi nu at ekstrem fattigdom kan udryddes inden for den næste generation”, udtaler Ban Ki-moon. ”2015 Målene har i høj grad bidraget til fremskridt og har lært os hvordan regeringer, erhvervslivet og civilsamfundet kan arbejde sammen for at opnå store samfundsforandringer.”

Mål og delmål virker 

7 un photo kibae parkFor kun to korte årtier siden levede næsten halvdelen af befolkningen i verdens udviklingslande i ekstrem fattigdom. Antallet af mennesker, der nu lever i ekstrem fattigdom, er faldet med mere end halvdelen fra 1,9 milliarder i 1990 til 836 millioner i 2015.

Verden har også oplevet dramatiske forbedringer i ligestilling indenfor skoleuddannelse, og lige mange piger som drenge indskrives i grundskolen i de fleste lande.

Andelen af børn, der dør før de fylder fem år er faldet med mere end halvdelen, fra 90 til 43 dødsfald per 1000 fødsler af levende børn siden 1990. Tal for mødredødelighed viser et fald på 45 procent på verdensplan med størst fald siden år 2000.

Målrettede investeringer i kampen mod sygdomme, såsom HIV/AIDS og malaria, har skabt enestående resultater. Over 6.2 millioner dødtilfælde på grund af malaria blev afværget mellem 2000 og 2015, mens det vurderes, at forebyggelse, diagnosticering og behandling af tuberkulose har reddet 37 millioner liv mellem 2000 og 2013.

På verdensplan har 2,1 milliarder mennesker fået adgang til forbedrede sanitære forhold. Udviklingsbistand fra udviklede lande oplevede en stigning på 66 procent i faste priser fra 2000 til 2014, hvor den nåede $135.2 milliarder.

Uligheder fortsætter

De data og analyser, der præsenteres i rapporten viser, at det er muligt gennem målrettet indsats, fornuftige strategier, tilstrækkelige ressourcer og politisk vilje, at gøre fremskridt for selv de fattigste lande. Rapporten  anerkender dog samtidig, at vi ikke er i mål.4 un photo kibae park
Status rapporten fremhæver, at der har været betydelig fremgang for mange af målene på verdensplan, men at fremgangen har været ulige på tværs af regioner og lande, og har efterladt signifikante huller. Konflikter er stadig den største trussel mod menneskelig udvikling. Skrøbelige og konfliktramte lande oplever de højeste fattigdomsrater.

Der er fortsat stor ulighed mellem kønnene på trods af, at kvinder er bedre repræsenteret i parlamenter og at flere piger kommer i skole. Kvinder oplever fortsat diskrimination i deres adgang til arbejde, økonomiske aktiver og deltagelse i private og offentlige beslutningsprocesser.

På trods af enorm fremgang lever omkring 800 millioner mennesker stadig i ekstrem fattigdom og lider af sult. Børn fra de 20 procent fattigste husstande har mere end dobbelt så stor risiko for ikke at opnå deres fulde vækstpotentiale i forhold til børn fra de rigeste 20 procent, og der er fire gange så høj sandsynlighed for, at de ikke kommer i skole. I konfliktramte lande er andelen af børn, der ikke går i skole, steget fra 30 procent i 1999 til 36 procent i 2012.

Med hensyn til miljøet er CO2 udledningen steget med over 50 procent siden 1990 og vandmangel berører nu 40 procent af verdens befolkning, et tal der forventes at stige.

Ny dagsorden for bæredygtig udvikling

3837227698 553c071e0b mVerdens ledere har opfordret til en ambitiøs langsigtet dagsorden for bæredygtighed, der skal efterfølge 2015 Målene. Med udgangspunkt i den succes og det momentum, som 2015 Målene har skabt, skal nye mål bane vejen for mål for større lighed, økonomisk vækst, anstændige jobs, industrialisering, adgang til energi, bekæmpelse af klimaforandringer, bæredygtigt forbrug og produktion, fred og retfærdighed.

”Den nye udviklingsdagsorden bestræber sig på at bygge videre på vores succeser og få alle lande til at arbejde sammen for en mere velstående, bæredygtig og retfærdig verden”, konkluderer Ban Ki-moon.

Status rapporten er en årlig måling af den globale og regionale fremgang mod 2015 Målene, og afspejler det mest omfattende og opdaterede data materiale udarbejdet af flere end 28 FN og internationale organisationer. Den er produceret af FN’s Kontor for Økonomiske og Sociale Anliggender. Det samlede datasæt brugt til at udarbejde rapporten er tilgængelig på mdgs.un.org. For mere information, pressemateriale og en kontaktliste for medier på tværs af FN organisationerne, se www.un.org/millenniumgoals.