Generalsekretærens budskab på Menneskerettighedsdagen

0
484

10. december 2010

Menneskerettigheder er grundlaget for frihed, fred, udvikling og retfærdighed – og grundstenen af De Forenede Nationers arbejde rundt om i verden.

Love til at beskytte og fremme menneskerettighederne er uundværlige. Men ganske ofte, skyldes fremskridt modige kvinder og mænd, der bestræber sig på at beskytte deres egne samt andres rettigheder. Disse mennesker er fast besluttede på at rettighederne skal være en virkelig del af folks liv.

Det er disse menneskerettighedsforkæmpere, som vi dedikerer dette års afholdelse af Menneskerettighedsdagen til.

Forsvarerne er en forskelligartet gruppe. De kan være fra civilsamfundet, en organisation, en journalist eller endda en enlig borger, der bliver ansporet til handling. Men alle deler de en forpligtelse til at eksponere forseelser, beskytte de mest sårbare og gøre en ende på straffrihed. De råber op i frihedens og den menneskelige værdigheds navn.

Menneskerettighedsforkæmpere spiller en afgørende rolle i kampen mod diskrimination. De undersøger overtrædelser, og hjælpe ofre til at opnå retfærdighed og støtte.

Alt for ofte indebærer deres arbejde enorme risici. Forsvarerne bliver chikaneret, frataget deres job og uretmæssigt fængslet. I mange lande bliver de tortureret, slået og myrdet. 

Ofte udsættes deres venner og familiemedlemmer også for chikane.

Kvindelige menneskerettighedsforkæmpere møder yderligere risici, og har derfor brug for ekstra støtte.

Menneskerettighedsdagen er en oplagt lejlighed til at hylde det mod, som menneskerettighedsforkæmperne viser overalt – og en lejlighed til at forpligte sig til at gøre mere for at beskytte deres arbejde.
 
Stater bærer det primære ansvar for at beskytte menneskerettighedsforkæmpere. Jeg opfordrer derfor alle stater til at sikre ytrings – og forsamlingsfriheden, der gør deres arbejde muligt.

Når livet menneskerettighedsforkæmpernes liv er truet, er vi alle mindre sikre.

Når fortalernes stemmer forstummer, udslukkes selve retfærdigheden.

På denne Menneskerettighedsdag – lad os blive inspireret af dem, der søger at gøre vores verden mere retfærdig. Og lad os huske, at alle – uanset deres baggrund og uddannelse – kan være en fortaler for menneskerettigheder.

Så lad os bruge denne magt. Lad os hver især være en menneskerettighedsforkæmper!