Storstilet Dansk Kampagne Sætter FN’s 2015-mål i centrum

0
423

 

Den 17. august blev en større dansk kampagne om FN’s 2015-mål med titlen ”Verdens bedste nyheder” sat i gang. Kampagnen skal skabe opmærksomhed omkring arbejdet for at nå 2015-målene i tiden op til MDG topmødet i New York, der afholdes i dagene 20. – 22. september 2010. Topmødet har til formål at gøre status for resultaterne siden 2000 og at vedtage en handlingsplan for hvordan der kan ske yderligere fremskridt de næste fem år.

Kampagnen fokuserer på de positive resultater i kampen mod fattigdom i udviklingslandene. Kampagnen tager sit udgangspunkt i at de opnåede resultater sjældent bliver formidlet særlig godt ud til befolkningen med det resultat, at der stadig er stor skepsis blandt danskerne over for effekterne af udviklingsbistand.

Kampagnen ”Verdens bedste nyheder” er et samarbejde mellem NGO’ere, UNDP og Danida. Den består af en række elementer, herunder et større arrangement den 10. september, hvor der uddeles omkring 100.000 morgenboller landet over. Mange virksomheder støtter op om kampagnen. MetroXpress dækker kampagnen med særlige artikelserier. DanWatch præsenterer en positiv rapport om ”Verdens bedste finansnyheder” og Dansk Industri udgiver ”Verdens bedste Erhvervsnyheder”.

Yderligere oplysninger om kampagnen kan ses her