Generalsekretærens budskab på den internationale dag for kooperativer

0
464

1. juli 2006

Temaet for dette års internationale dag for kooperativer, ”Fredsbygning gennem kooperativer”, sætter fokus på den stadig større betydning som kooperativer har for arbejdet med at fremme udvikling og fred.

Den internationale kooperative bevægelse har gennem mange år været en stemme for fred. Så langt tilbage som den turbulente tid, der ledte op til Første Verdenskrig, holdt den stand mod militarisme. Og i krigens efterslæt støttede bevægelsen både Folkeforbundet og sidenhen de Forenede Nationer.

I dag bidrager kooperativer til fredsbygning ved at fremme lokal økonomisk og social udvikling. I post-konflikt samfund geninfører de retfærdige distributionssystemer, systematiserer udbud og marketing, sørger for adgang til finansielle tjenester og ansporer beskæftigelse. Deres økonomiske modeller, der lægger vægt på selvhjælp og fælles hjælp, letter social og politisk forsoning.

Samtidig er kooperartiver også med til at styrke individer og skabe fora for nærdemokratiske processer. Deres karakter af samarbejdsvillighed indgyder tillid og hjælper med at udvikle samfundets sociale kapital. Deres værdi er ofte størst dér, hvor der er mest brug for dem; hos ofre for konflikter, kvinder og andre sårbare grupper, såvel som under humnitære kriser. Eksempelvis har kooperativer gennem det sidste halvandet år spillet en værdifuld rolle i rehabiliteringen af ofrene for den østasiatiske tsunami.

På denne internationale dag for kooperativer opfordrer jeg alle regeringer og civilsamfund til at anerkende de værdifulde bidrag, som kooperativer giver gennem fredsbygning, og til at involvere dem som vitale partnere i arbejdet med bæredygtig udvikling og med at skabe en mere retfærdig og fredelig verden.