Fokus på ulighed i ’post-15-konference’ i København

0
387
Photo: Flickr, Adrienne Henck, 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Photo: Flickr, Adrienne Henck, 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

20. februar 2013 – Den internationale FN-konference vedrørende ’post-15 udviklingsdagsordenen’ der fandt sted i København 18-19. februar, råder FN til at rette fokus mod bekæmpelsen af ulighed og diskrimination, når udviklingsdagsordenen revideres efter 2015.

I 2015 skal ”The Millennium Development Goals” (MDG) vedrørende fattigdom, uddannelse, ligestilling og sundhed være mødt. Konferencen fokuserede på ulighed, og hvordan dette vigtige emne skulle implementeres i ’post-15 udviklingsdagsordenen’.

Konferencen blev ledet af UNICEF og UN Women og værterne for begivenheden var Danmark i samarbejde med Ghana.

Et af de primære fokusområder for konferencen var ligestilling mellem kønnene. ”Der er meget der kan gøres – selv i højtudviklede lande,” sagde senior rådgiver for UNICEF Richard Morgan.

Den civile befolkning samt adskillige organisationer, kunne i ugerne op til konferencen tilkendegive deres mening, om forskellige emner vedrørende ulighed. Det mest debatterede emne var ligestilling.

”Et samfund der svigter sine kvinder (og piger) svigter i enden sig selv.” – Manese fra Sydafrika.

Ligestilling handler ikke om at overføre muligheder fra mænd til kvinder, men om at skabe lige rettigheder for alle, og skabe betingelser hvor alle kan udnytte deres fulde potentiale. Konferencen understregede dertil, at mænd og drenge spiller en vigtig rolle i at fremme ligestilling, og at de selv drager nytte af det.  

Bidragene til konferencen kom fra hele verden og fokuserede på mange forskellige aspekter af ulighed, hvilket medførte mange forskellige meninger og oplysninger. En af konklusionerne var, at menneskerettighederne skulle sætte retningslinjerne for bekæmpelsen af ulighed i verden, og at ’post-15 dagsordenen’ skulle afspejle dette.

”Nu hvor slutdatoen for MDG snart nærmer sig, er det vores mål at sikre, at den nye ’post-15 dagsorden’ sætter fokus på menneskerettighederne, fremmer bæredygtig udvikling, fred og sikkerhed, mens man ikke gentager manglerne fra MDG”, sagde Laura Turquet, repræsentant for UN Women.

Dem der bidrog til konferencen var enige med anbefalingerne fra ”the UN Task Team” om, at ’post-15 dagsordenen’ skulle være baseret på principperne om lighed, menneskerettigheder og bæredygtighed.

Konferencen lagde også særlig vægt på, at indføre et mere effektivt system der i højere grad kan drage myndigheder og instanser til ansvarlighed.