Generalsekretærens budskab på den Internationale Dag for Tolerance, 16. november 2006

0
439

I de seneste år har vi været vidner til stærkt stigende intolerance, ekstremisme og vold rundt om i verden. Denne foruroligende udvikling stimuleres til dels af en stigende tendens til at udtrykke forskellighed ud fra tilhørsforhold i stedet for ud fra meninger eller interesser.

Som et resultat bliver enkeltindivider og hele samfund beskyldt for brutalitet og vold, udelukkende på baggrund af deres etniske, religiøse, nationale eller andre tilhørsforhold. Sådanne trusler, om end det drejer sig om folkedrab i stort omfang eller skammelig daglig snæversynethed, skulle bekymre os alle. Vi må alle stræbe efter at opretholde principperne for tolerance, pluralisme, gensidig respekt og fredsfyldt sameksistens. Vi skal altid være parat til at rette stereotyper og forvrængede forestillinger og til at tale diskriminationsramtes sag.

Kampen mod intolerance er til dels et spørgsmål om juridisk beskyttelse. Religionsfriheden og frihed fra diskrimination baseret på religion har længe været sikret gennem international lov og inkorporeret i national lovgivning i mange lande.

Lovgivning er dog kun et begyndelsespunkt. Enhver strategi for at skabe forståelse må helt sikkert inkludere uddannelse – om forskellige religioner, traditioner og kulturer – så myter og fordrejninger kan ses for, hvad de er. Vi må også skabe muligheder for unge mennesker ved at tilbyde dem et troværdigt alternativ til lokkesangen om had og ekstremisme. Vi må desuden arbejde på at forebygge, at medierne bliver brugt til at sprede had eller bibringe ydmygelse, imens de værner om ytringsfriheden.

I alt det her er der et fundamentalt behov for offentlige personligheders og institutioners lederskab. De Forenede Nationer har, foruden dens vidtspændende, længerevarende arbejde med at promovere og beskytte menneskerettigheder, igangsat en ”alliance af civilisationer”, som har til formål at løse uenigheder og overvinde fordomme og polarisering, som potentielt truer verdensfreden.

Individuel indsats må dog kunne måle sig med offenligt initiativ. Lad os derfor, på denne Internationale Dag for Tolerance, genbekræfte den opfattelse at mangfoldighed – i tanke, tro og i handlen  – er en værdifuld gave, ikke en trussel og lad os stræbe efter at skabe mere tolerante samfund støbt af dette essentielle ideal.