GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ MINDEDAGEN FOR OFRENE FOR KEMISK KRIGSFØRELSE

0
448

Det er mere end 90 år siden de første moderne kemiske våben blev taget i brug i 1915 i slaget om Ypres under Første Verdenskrig. Den brtiske digter Wilfred Owen beskrev rædselen ved at se sine soldaterkammerater ”ralle, kvæles og drukne” som ”under et grønt hav” af klorgas.

Efterfølgende har udviklingen og opstillingen af kemiske våben bare forsat, med et foreløbig højdepunkt under Den Kolde Krig. Det var ikke før 29 April 1997, efter lange og besværlige forhandlinger, at at Konventionen om Forbud mod Kemiske Våben trådte i kraft. Ved at forbyde disse våben indvarslede konventionen arbejdet med at tilintetgøre det beredskabslager, som var blevet samlet gennem årene. Det er den milesten vi markerer, når vi i dag mindes ofrene for kemisk krigsførelse – for hvem konventionens universelle karakter, når den engang kommer, kommer for sent.

FNs generalforsamlings allerførste resolution krævede afskaffelse af ikke kun atomvåben, men ”alle andre større våben som kan skabe masseødelæggelse”. I samme ånd var Konventionen om Forbud mod Kemiske Våben den første traktat til at forbyde en hel kategori af sådanne våben. Gennem det arbejde, som medlemslandene og Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben har udført, har konventionen spillet en væsentlig rolle i internationale tiltag for ”en fulstændig udelukkelse af brugen af kemiske våben.”

Men vi har stadig meget arbejde foran og nye udfordringer er kommet til. Deltagelsen in Konventionenom om Forbud mod Kemiske Våben vokser, men er stadig ikke komplet. Jeg opfrodrer alle medlemslande, der endnu ikke har ratificeret, til ikke at tøve. I mellemtiden må vi alle fordoble vores arbejde for en fuldstændig implementering af konventionen, men også for at sikre, at kemiske våben ikke falder i hænderne på ikke-statslige aktører. Den opgave kræver en øget bevågenhed og en forbedret koordination mellem myndigheder, internationale organisationer og den private sektor. Lad os på denne mindedag ære alle ofrene for kemisk krigsførelse ved at love at henvise disse frygtelige våben til historiebøgerne.