Ude af Overskrifterne: Pakistan drukner fortsat i katastrofer efter ødelæggende oversvømmelser

0
25
Udløst af voldsomme monsunregn oversvømmede 2022-floderne en tredjedel af Pakistan. Foto: UNICEF/Saiyna Bashir
Udløst af voldsomme monsunregn oversvømmede 2022-floderne en tredjedel af Pakistan. Foto: UNICEF/Saiyna Bashir

Ude af Overskrifterne er en serie af artikler af UNRIC, der adresserer aktuelle globale kriser, der er udenfor offentlighedens søgelys. Hvad drejer krisen sig om?

Pakistan befinder sig fortsat i katastrofens greb efter de voldsomme monsunoversvømmelser i 2022. Disse oversvømmelser, beskrevet af FN’s generalsekretær António Guterres som en “monsum på steroider,” efterlod en tredjedel af landet under vand, påvirkede 33 millioner mennesker og kostede over 1.700 liv. Ødelæggelserne spænder vidt, især i landområderne.

Baggrundshistorie før oversvømmelsen i Pakistan

Denne krise er ikke blot en ren naturkatastrofe. Eksperter peger på menneskeskabte klimaforandringer som en væsentlig faktor, der intensiverede monsunen og forårsagede ekstreme vejrbegivenheder.

Klimaforandringer, den globale udfordring, manifesterede sig lokalt i Pakistan, hvor oversvømmelser forekommer hvert årti eller deromkring. Begivenhederne i 2022 tiltrak imidlertidig global opmærksomhed og fremhævede det presserende behov for øget investering i reduktion af risikoen for katastrofer, arealanvendelsesplanlægning og bæredygtige udviklingspraksisser.

Oversvømmelserne, der skyllede millioner af hjem, veje, sundhedsfaciliteter, broer og skoler væk, blev forværret af klimaforandringer, hvilket førte til en hidtil uhørt katastrofe.

Næsten halvdelen af alle børn i Pakistan er stadig i dag berørt af oversvømmelserne i 2022. Foto: UNOPS
Næsten halvdelen af alle børn i Pakistan er stadig i dag berørt af oversvømmelserne i 2022. Foto: UNOPS

Hvordan påvirker det befolkningen og miljøet?

Eftervirkninger af oversvømmelserne er ødelæggende. Familier kæmper med tab og fordrivelse og er afskåret fra vitale fornødenheder. Hoor Jahan, der bor i et telt måneder efter, at hendes hus blev oversvømmet, udtrykker den alvorlige situation, som mange står over for, da hun sagde til UNOPS: “Vi kan ikke engang overleve”.

207 millioner mennesker bor i Pakistan. 1 ud af 5 i befolkningen er i øjeblikket underernæret, og 37 % står over for manglende fødevaresikkerhed. Ødelæggelsen af 9,4 millioner hektar af afgrøder og tabet af over 1,1 millioner husdyr forstærker fødevareusikkerheden og de økonomiske udfordringer, hvilket yderligere komplicerer genopretningsprocessen.

Den afbrudte uddannelse af millioner af børn tegner et sørgeligt billede af de vedvarende udfordringer, som den yngre generation står over for efter de voldsomme oversvømmelser.

Hvad gør FN for at løse krisen?

Som reaktion på Pakistans katastrofe har De Forenede Nationer orkestreret en omfattende og kollektiv indsats, hvor flere agenturer er involveret i at tackle de ødelæggende følger af oversvømmelserne.

Responsplanen for Oversvømmelser: De Forenede Nationer iværksatte hurtigt Responsplanen for Oversvømmelser, et afgørende initiativ, der søger 5,2 mia DKK til at hjælpe 9,5 millioner af de hårdest ramte mennesker. Desværre er denne appel kun 69 % finansieret indtil nu, hvilket understreger det presserende behov for øget international støtte, siger FN Kontoret for Koordinering af Humanitære Anliggender (OCHA).

Ødelæggelsen af ​​9,4 millioner hektar afgrøder og tabet af over 1,1 millioner husdyr forstærker fødevareusikkerheden og gør det endnu vanskeligere for befolkningen at tjene til livets ophold og få ordentlige måltider hver dag. Foto: UNOPS
Ødelæggelsen af ​​9,4 millioner hektar afgrøder og tabet af over 1,1 millioner husdyr forstærker fødevareusikkerheden og gør det endnu vanskeligere for befolkningen at tjene til livets ophold og få ordentlige måltider hver dag. Foto: UNOPS

UNDP’s Vision for en Modstandsdygtig Genopretning efter Oversvømmelser 2022 fremstår som en ledende strategi, der omfatter både de kort- og langsigtede behov i det berørte samfund. Denne plan, der er placeret inden for det humanitære-udviklingsmæssige nexus, fokuserer på at stabilisere samfund, genoprette infrastruktur og opbygge vedvarende modstandsdygtighed.

Aktive bidragsydere til krisehåndteringen, FN’s Børnefond (UNICEF) og Verdensfødevareprogrammet (WFP) spiller afgørende roller. UNICEF adresserer børns isolerede behov efter oversvømmelsen ved at sikre adgang til uddannelse og sundhedspleje. Samtidig bekæmper WFP øget fødevareusikkerhed ved at levere nødforsyninger af mad, hvilket viser FN’s forpligtelse til at tackle specifikke sårbarheder og sikre øjeblikkelig hjælp i de berørte regioner.

Bekæmpelse af fattigdom er en central del af genopbygningen af Pakistan og for at forhindre yderligere kriser i at opstå. Foto: UNOPS
Bekæmpelse af fattigdom er en central del af genopbygningen af Pakistan og for at forhindre yderligere kriser i at opstå. Foto: UNOPS

SDG’er forbundet med denne krise

Oversvømmelseskrisen i Pakistan understreger vigtigheden af at tackle klimaændringer og deres uforholdsmæssige indvirkning på sårbare nationer.

Generalsekretær António Guterres understreger behovet for at reducere CO2-udledninger, hvilket er i overensstemmelse med SDG 13 om Klimahandling: “Kulstofemissioner opvarmer vores planet, dræber mennesker, ødelægger samfund og nedbryder økonomier,” sagde Guterres.

UNDP’s Vision for en Modstandsdygtig Genopretning efter Oversvømmelser er i overensstemmelse med SDG 13 og bidrager til SDG 2 om Stop Sult ved at fokusere på at stabilisere levebrød, støtte lokal økonomisk genopretning og generere bæredygtig beskæftigelse.

Denne krise understreger sammenhængen mellem klimahandling, reduktion af risikoen for katastrofer og generel udvikling. Den understreger behovet for at investere i national katastrofeberedskab og modstandskraft, hvor flere af FN’s SDG’er er tungt involveret som en løsning.

Pakistanske klimaflygtninge sover i telte. 33 millioner mennesker er blevet berørt af oversvømmelserne, og 1700 har mistet livet. Foto: UNOPS
Pakistanske klimaflygtninge sover i telte. 33 millioner mennesker er blevet berørt af oversvømmelserne, og 1700 har mistet livet. Foto: UNOPS

Hvordan kan du bidrage?

At skabe opmærksomhed på sociale medier og deltage i offentlige diskussioner om klimaændringer og katastrofeberedskab er effektive måder at bidrage på. Del denne artikel på dine sociale medier – din stemme har også betydning.

Privatpersoner kan bidrage til FN’s indsats og udforske muligheder gennem programmer som FN’s Frivilligprogram.

Donationer til anerkendte organisationer, der er involveret i krisehåndteringen, såsom UNICEF og WFP, kan give væsentlige ressourcer til nødhjælp. Du kan donere her til UNICEF og WFP.

Lær mere om den fortsatte krise i Pakistan:

UNOPS: De lærte vi af oversvømmelserne i Pakistan 

Guterres udtaler sig om krisen i Pakistan

Fakta fra OCHA

UNDPs plan for fremtidig bæredygtig udvikling

______________________________________________________________________

Ude af Overskrifterne er en serie af artikler fra UNRIC, der adresserer aktuelle globale kriser udenfor offentlighedens søgelys. 

Læs flere artikler om verdens oversete kriser:

Befolkning lever frygt for brutal bandevold i Haiti-krisen

En ud af fire venezuelaner har forladt hjemlandet

Krisen i Afghanistan forsætter

Sudans oversete krise: En opfordring til international handling