GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ VERDENS MILJØDAG

0
440

5. juni 2006

Temaet for dette års Verdens miljødag, ”Tænk på  de tørre områder!” i dette internationale år for ørken og ørkendannelse minder os alle om betydningen i at passe på verdens enorme vandfattige områder.

Tørre områder findes i alle verdens regioner og dækker mere end 40 procent af jorden. De er hjem for mere end 2 milliarder mennesker – en tredjedel af verdens samlede befolkning. For de fleste beboere i tørre eområder er livet vanskeligt og fremtiden ofte usikker. De lever på økologiens, økonomiens og socialitetens yderste grænser. Det er af afgørende betydning, at vi ikke forsømmer dem eller de skrøbelige voksesteder, som deres liv afhænger af.

Over hele verden forvandler fattigdom, ubæredygtig landbrugsdrift og klimaforandringer tørre områder om til ørkener. Dermed forværres ørkendannelsen og fører til mere fattigdom. Tallene siger, at mellem 10 og 20 procent af tørre områder allerede er omdannet. Problemet er særlig akut i de afrikanske lande syd for Sahara og i Sydasien, hvor degradering af tørre områder er en alvorlig forhindring i at bekæmpe ekstrem fattigdom og sult og truer indsatsen i at sikre et bæredygtigt miljø. Disse mål, som verdens regeringer har lovet at nå inden 2015, er essentielle komponenter i et bredere engagement for at opnå en mere sikker fremtid for menneskeheden.

Der er endvidere øget bevis for, at forringelse af tørre områder og konkurrencen om stadig mere knappe ressourcer kan føre til konflikter mellem befolkningsgrupper. Mennesker, hvis levebrød og overlevelse er afhængige af tørre områder, står desuden over for et stort antal miljø- og økonomiske flygtninge, som alle har behov for de allerede få resssourcer i byer og landsbyer i udviklingslande.

Ørkendannelse er vanskelig at vende om på, men den kan forhindres. Beskyttelse og restaurering af tørre områder vil ikke blot lette den voksende byrde for verdens urbane områder, men kan også bidrage til en tryggere og mere fredelig verden. Det vil også hjælpe at bevare landskab og kulturer, som har eksisteret siden civilisationen begyndelse, og som er væsentlige dele af vores kulturarv.

På Verdens miljødag, og i det tiende år for FNs konvention for bekæmpelse af ørkendannelse, opfordrer jeg regeringer og samfund over hele verden til at fokusere på udfordringerne i det at leve i tørre områder, således, at de, der lever der, kan gå en fremtid i møde, der er præget af fred, sundhed og social udvikling.