Generalsekretærens budskab på den Internationale alfabetiseringsdag

0
432

8. september 2006
Læse- og skrivefærdigheder understøtter udvikling. Det er temaet for dette års Internationale Alfabetiseringsdag. Dette tema anerkender, at bekæmpelse af analfabetisme er essentielt for økonomisk udvikling, fattigdomsbekæmpelse, social deltagelse og miljøbeskyttelse. Det minder os om, at læse- og skrivefærdigheder er udgangspunktet for at kunne udvikle et samfunds menneskelige resurser.

Læse- og skrivefærdigheder begynder med den tidlige skolegang, og at give alle børn ret til undervisning inden 2015 er netop et af FN’s Udviklingsmål. På trods af det er skolegang ikke udbredt til alle børn, og der er mere end 100 millioner piger og drenge som aldrig kommer i skole. Og selv for dem der kommer i skole, er undervisningen ofte så ringe, at den kun giver dem svage læse- og skrivefærdigheder. De officielle statistikker sætter antallet af voksne analfabetister til over 770 millioner, men disse tal indeholder ikke de andre millioner af mennesker, som er dårligt udrustede til at klare sig i hverdagens behov for læring, forståelse og kommunikation.

Det er tydeligt, at udviklingen i mange dele af verden endnu ikke har opnået dette helt centrale mål – en bedre uddannet befolkning med gode læse- og skrivefærdigheder. På samme tid bliver disse samfund berøvet for det vigtige redskab til udvikling som læse- og skrivefærdigheder repræsenterer – et redskab som sætter folk i stand til at drage fordel af nye læringsmuligheder, svare på skiftende faglige krav, påtage sig større ansvar, arbejde sig ud af fattigdom og beskytte sig imod sygdomme – specielt HIV/AIDS. Kvinder og piger uden læse- og skrivefærdigheder mangler et vigtigt våben i kampen om befrielse fra understykkelse og diskrimination. Det bliver vi mindet om af det generelle tema for FN’s Alfabetiseringsårti (2003-2012): alfabetisering er frihed.

Den dyrebare gave, som alfabetisering er, kan kun understøtte udvikling, hvis den også selv bliver understøttet – af post-alfabetiseringsprogrammer, yderligere muligheder for uddannelse og undervisning og skabelsen af et ”alfabetiseret miljø”, hvor læse- og skrivefærdigheder kan trives. Lad os på denne Internationale Alfabetiseringsdag forpligte os til at øge de nationale og internationale bestræbelser på verdensomspændende styrkelse af læse- og skrivefærdigheder. Lad os give alfabetiseringen en ægte mulighed for at forandre mennesker og samfund overalt på jorden.

Kofi A. Annan