GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ VERDENSDAGEN FOR VAND

0
433

22. MARTS 2006

Temaet for dette års verdensdag for vand er ”Vand og kultur”. Vand er ikke blot en væsentlig del af livet, det har også en vidtrækkende kulturel betydning – som inspiration for kunstnere, genstand for videnskabelige forskning og et uomgængeligt element i mange religiøse ritualer.

Men til trods for dets livsnødvendige og ofte hellige natur, spildes og forringes der til stadighed vand i både byer og landområder. Atten procent af verdens befolkning er uden adgang til ufarligt drikkevand og omrking 40 procent manglergrundlæggende sanitære forhold. Hver dag dør omkring 6000 mennesker af vand-relaterede årsager, mange af dem er børn.
Det er af denne grund at FNs generalforsamling i sin resolution erklærede perioden 2005-2015 for internationalt årti for handling, ”Vand for livet”, og anmodede om mere koncentreret handling for at give internationalt anerkendte mål adgang til vand og sanitære forhold.

Generalforsamlingen understregede også behovet for at involvere kvinder i al vand-relaterede arbejde. I mange kulturer, inklusive urbefolkningers, er det kvinderne, som vogter vandet. Det er dem, der ofte bruger hele dagen på at bære og lede efter vand. Der er brug for, at de deltager mere aktivt i belsutningstagning om hvordan vand bliver udnyttet således, at deres land kan få glæde af al deres viden, evner og bidrag.

Dette års verdensdag for vand falder sammen med Verdens vandforum, der afholdes for fjerde gang i Mexico City. Jeg opfordrer alle deltagere til at samarbejde og sende en klar besked til hele verden om alvoret i denne udfordring.

Denne dag markerer også udgivelsen af anden udgave af FNs rapport om vand i verden (http://www..unesco.org/water/wwap/wwdr2/table_contents.shtml) udarbejdet af FN-systemets evalueringsprogram for vand. Denne viser, hvad verden må gøre for at forbedre forvaltningen af ferskvand og hvilken rolle FN kan spille i denne opgave. Jeg anbefaler denne rapport til en bred, global skare af læsere.

Lad os på denne verdensdag for vand anerkende den kulturelle, miljømæssige og økonomiske betydning af rent vand og yderligere øge vores indsats for at beskytte floder, søer og vandførende lag. Vi har brug for en mere ligeværdig vandfordeling, samt at øge effektiviteten i brugen af vand, særligt inden for landbrug. Lad os i internationale organer, regeringer og lokalsamfund og på tværs af traditioner og kulturer gøre en betydelig indsats for at nå vores mål.