Globale ledere forpligter sig til handling omkring antimikrobiel resistens

0
474
AMR mainpic

AMR mainpic

27.9.2016 – I sidste uge signalerede verdens ledere et hidtil uset niveau af opmærksomhed i forhold til at bremse spredningen af de infektioner, der er resistente overfor antimikrobielle lægemidler.

Antimikrobiel resistent (AMR) sker, når bakterier, vira, parasitter og svampe udvikler resistens over for lægemidler, der tidligere var i stand til at helbrede dem.

For første gang har statsoverhoveder forpligtet sig til at tage en bred, koordineret tilgang til at løse de grundlæggende årsager til AMR på tværs af flere sektorer; især menneskers sundhed; dyrs sundhed; og landbrug. Dette er kun fjerede gang, at et sundhedsproblem er blevet taget op af FN’s generalforsamling – de andre var HIV, ikke-smitsomme sygdomme og Ebola.

Landene bekræftede deres forpligtelser til at udvikle nationale handlingsplaner for AMR, baseret på den globale handlingsplan mod antibiotikaresistens – en plan til at tackle AMR, som blev udviklet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i 2015 i samarbejde med FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) og Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). Der er behov for sådanne planer for at forstå det fulde omfang af problemet og stoppe misbruget af antimikrobielle lægemidler for menneskers sundhed, dyrs sundhed og landbruget.

Lederne lovede at styrke reguleringen af antimikrobielle stoffer, forbedre viden og bevidsthed, og fremme de bedste fremgangsmåder. De opfordrede til bedre udnyttelse af eksisterende, omkostningseffektive værktøjer til forebyggelse af infektioner hos mennesker og dyr. Disse omfatter immunisering, rent vand og sanitet, og god hygiejne på hospitaler og husdyrhold.

Lederne understregede også, at prisoverkommelighed af og adgang til eksisterende og nye antibiotika, vacciner og andre medicinske redskaber bør være en global prioritet og bør inkludere behovene i diverse lande.

AMR Chan”Antimikrobiel resistens udgør en fundamental trussel mod menneskers sundhed, udvikling og sikkerhed. De forpligtelser, der skabes i dag skal nu omsættes til hurtige, effektive, livreddende handlinger på tværs af sundhedssektorerne for mennesker, dyr og miljø. Vi løber tør for tid,” sagde Dr. Margarat Chan, generaldirektør for WHO.

Fælles og livstruende infektioner som lungebetændelse, gonorré og post-operative infektioner samt HIV, tuberkulose og malaria er i stigende grad uhelbredelige på grund af AMR. Hvis ukontrolleret forventes AMR at have betydelige sociale, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser, hvilket i høj grad vil underminere udviklingen af lande.

De høje niveauer af AMR, som allerede ses i verden i dag, er resultatet af overforbrug og misbrug af antibiotika og andre antimikrobielle stoffer hos mennesker, dyr (herunder opdrættede fisk), og afgrøder, samt grundet spredningen af rester af disse lægemidler i jorden, afgrøderne og vandet. I en bredere sammenhæng af AMR betragtes resistens overfor antibiotika som den største og mest presserende globale risiko, som derfor kræver international og national opmærksomhed.

Antimikrobiel resistens: antibiotika i husdyrsektoren og deres indvirkning på folkesundheden.