Goal 13

0
802

Klimaindsats. Klimaforandringerne er en af vores største udfordringer. Vi risikerer at den gennemsnitlige globale opvarmning overstiger to grader celsius, hvilket vil få alvorlige konsekvenser for økosystemer, havforurening, menneskers sikkerhed, fødevareproduktion, vandforsyning, sundhed og øger risikoen for vejrrelaterede naturkatastrofer. Klimaindsatsmålet understøtter fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling, og kan give positive synergieffekter og muligheder for at bekæmpe mange af de udfordringer verden står overfor i dag, såsom fødevaresikkerhed, rent vand, bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og økosystemer, menneskers sikkerhed, ligestilling, sundhed og økonomisk vækst.