A-Ø webstedsindeks

Tag: 17 Verdensmål

Verdensmål for bæredygtig udvikling – SDG about

Verdensmålene for bæredygtig udvikling blev besluttet under FN’s topmøde for bæredygtig udvikling den 25. – 27. september 2015. Topmødet og generalforsamlingens session var unik...

Goal 17

Globale partnerskaber. Omfanget og ambitionerne for den nye dagsorden for bæredygtig udvikling kræver, at det globale partnerskab genoptages for at sikre dagsordenens gennemførelse. Det...

Goal 16

Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Fredelige samfund og frihed uden vold er både et mål og et middel til bæredygtig udvikling. Varige fremskridt kan...

Goal 15

Liv på land. Biodiversitet er et afgørende fundament for jordens livsbevarende systemer, og vores nuværende og fremtidige velstand hviler på dette grundlag. En langsigtet...

Goal 14

Liv i havet. Mange af havets fiskebestande er truet pga. overfiskeri, og derfor kræver det en global indsats at fremme genopbygningen af de truede...

Goal 13

Klimaindsats. Klimaforandringerne er en af vores største udfordringer. Vi risikerer at den gennemsnitlige globale opvarmning overstiger to grader celsius, hvilket vil få alvorlige konsekvenser...

Goal 12

Ansvarligt forbrug og produktion. Bæredygtigt forbrug og produktion indebærer en effektiv udnyttelse af ressourcer samt hensyntagen til de økosystemer, der er afgørende for en...

Goal 11

Bæredygtige byer og samfund. Urbanisering er omfattende og transformerende i hele verden. Over halvdelen af verdens befolkning bor i byområder, og i 2050 forventes...

Goal 10

Reducér ulighed. Selvom mange fattige lande har haft en positiv økonomisk udvikling pga. fattigdomsbekæmpelse, så er kløften mellem individer og grupper, baseret på køn,...

Goal 9

Industri, innovation og infrastruktur. Politik som øger produktionskapaciteten, produktiviteten og produktiv beskæftigelse, der fremmer en bæredygtig industriel udvikling, universel adgang til overkommelige, pålidelige, bæredygtige...

MOST POPULAR

HOT NEWS