A-Ø webstedsindeks

Hvad er folkedrabskonventionen?

Sydafrika har fremlagt sin sag, hvor landet anklager Israel for at overtræde folkedrabskonventionen og henviser til den nuværende situation i det bombarderede og belejrede Gaza Strip, der huser 2,3 millioner palæstinensere. Indgivet ved Den Internationale Domstol i Haag (ICJ), en FN-domstol, den 29. december, påstod Sydafrika, at Israel siden den 7. oktober, “har svigtet i at forhindre folkedrab og har svigtet i at retsforfølge direkte og åbenlys opfordring til folkedrab”.

Men hvad er folkedrabskonventionen?

Foto udstilling med titlen ""Auschwitz - Abyssens Dybde"" på FN-hovedkvarteret. Foto: FN Foto/Eskinder Debebe
Fotoudstilling med titlen “Auschwitz – Abyssens Dybde” på FN’s hovedkvarter. Foto: FN Foto/Eskinder Debebe

Folkedrabskonventionen

Grundlæggende er Folkedrabskonventionen fra 1948 om forebyggelse og strafforfølgelse af forbrydelsen folkedrab den første menneskerettighedstraktat vedtaget af FN’s Generalforsamling. Den kom i kølvandet på Anden Verdenskrig efter Holocaust, hvor Nazi-Tyskland systematisk dræbte mere end seks millioner jøder.

Kendt som folkedrabskonventionen angiver den det internationale samfunds forpligtelse til, at grusomhederne ved folkedrab aldrig skal gentages. Senere frygtelige hændelser er dog fundet sted, herunder i Rwanda i 1994 og i Srebrenica i 1995. Instrumentet, der består af 19 artikler, giver den første internationale juridiske definition af begrebet “folkedrab”. Konventionen forpligter de 153 stater, der har ratificeret eller tiltrådt konventionen, til at forhindre og straffe forbrydelsen folkedrab. (41 FN-medlemsstater har endnu ikke ratificeret eller tiltrådt konventionen. Af disse er 18 fra Afrika, 17 fra Asien og 6 fra Amerikanske lande).

Rwandiske børn, der havde mistet deres forældre, hviler på Ndosha-lejren i Goma den 25. juli 1994.
Rwandiske børn, der havde mistet deres forældre, hviler i Ndosha-lejren i Goma den 25. juli 1994. FN Foto/John Isaac

Hvad betyder “folkedrab”?

Ifølge artikel II i konventionen betyder folkedrab ethvert af følgende handlinger begået med forsæt om at ødelægge helt eller delvist en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe:

(a) Drab på medlemmer af gruppen

(b) Forårsagelse af alvorlig fysisk eller mental skade på medlemmer af gruppen

(c) Forsætligt udsætte gruppen for levevilkår med henblik på at forårsage dens fysiske ødelæggelse, helt eller delvist

(d) Pålæggelse af foranstaltninger med henblik på at forhindre fødslen af børn inden for gruppen

(e) Tvungen overførsel af børn fra gruppen til en anden gruppe

Hvilke handlinger er strafbare?

Ifølge artikel III i konventionen er følgende handlinger strafbare:

(a) Folkedrab

(b) Konspiration om at begå folkedrab

(c) Direkte og offentlig opfordring til at begå folkedrab

(d) Forsøg på at begå folkedrab

(e) Deltagelse i folkedrab

Har nogen immunitet mod strafforfølgelse for folkedrab?

Nej.

Ingen er immun over for anklagen om folkedrab. Ifølge konventionen skal gerningsmændene til folkedrab eller nogen af de andre handlinger nævnt i artikel III straffes, uanset om de er forfatningsmæssige regenter, embedsmænd eller enkeltpersoner.

Hvor afholdes retssager?

Personer anklaget for sådanne handlinger retsforfølges foran en kompetent domstol i den stat, hvor handlingen blev begået.

Den anklagede kan også retsforfølges foran en international straffedomstol, som har jurisdiktion over en hvilken som helst af de kontraherende parter, hvis jurisdiktion den har anerkendt. Dette inkluderer ICJ.

Genstande, der blev genoprettet i et lager, hvor mænd og drenge blev holdt, blev brugt som bevis i retssager ved Den Internationale Straffedomstol for det tidligere Jugoslavien. Foto: ICTY/Isabella Tan Hui Huang
Genstande, der blev genoprettet i et lager, blev brugt som bevis i retssager ved Den Internationale Straffedomstol for det tidligere Jugoslavien. Foto: ICTY/Isabella Tan Hui Huang

Hvad er Den Internationale Domstols (ICJ) rolle?

ICJ behandler tvister mellem stater. I Sydafrikas sag mod Israel vedrører anklagerne  overtrædelse af folkedrabskonventionen.

Enhver sag kan indbringes for domstolen vedrørende en stats ansvar for folkedrab eller for nogen af de andre handlinger, der er nævnt i artikel III i konventionen. Få mere at vide i vores forklaring om ICJ her.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19