Offentlig høring om »folkedrab« i Gaza indledes ved Den Internationale Domstol

0
461
Den Internationale Domstol i Haag er en af FN's hovedorganer. Foto: ICJ
Den Internationale Domstol i Haag er en af FN's hovedorganer. Foto: ICJ

En offentlig høring vil blive afholdt den 11. og 12. januar i Haag for at undersøge de »provisoriske foranstaltninger«, som Sydafrika har anmodet om. Sydafrika indgav den 29. december 2023 en klage mod Israel for »folkedrab« i Gaza ved Den Internationale Domstol (ICJ). Det er FN’s domstol, der er ansvarlig for at løse tvister mellem stater.

Sydafrikas klage indeholder en anmodning om nødforanstaltninger, som sandsynligvis vil kræve en ophør af fjendtlighederne. Den er motiveret af angrebet den 7. oktober i Hamas, der resulterede i 1.200 dødsfald og over 5.000 sårede i Israel. Pretoria opfordrer ICJ til at pålægge Israel at standse drabene, forhindre alvorlig skade på det palæstinensiske folk i Gaza og stoppe med vilje at pålægge dem levevilkår med henblik på deres fysiske ødelæggelse som en gruppe. Endvidere kræver de adgang til humanitær bistand.

Den Internationale Domstol (ICJ) afholder offentlige høringer på Fredspaladset i Haag den 1. april 2022. Argumenter fra FN Foto/Frank van Beek.
Den Internationale Domstol (ICJ) afholder offentlige høringer på Fredspaladset i Haag den 1. april 2022. Argumenter fra FN. Foto/Frank van Beek.

1948 Folkedrabskonventionen

Efter 22.100 personer blevet dræbt siden midten af oktober, påberåber Pretoria sine “rettigheder og forpligtelser” for at forhindre folkedrab og “beskytte palæstinenserne i Gaza mod ødelæggelse”. Disse rettigheder og forpligtelser udøves inden for rammerne af FN’s konvention fra 1948 om forebyggelse og straf af forbrydelsen folkedrab.

Konventionen fastslår, at stater kan træffe retslige skridt for at forhindre, at folkedrab finder sted. Den kræver, at stater, der er parter i konventionen, træffer foranstaltninger for at forhindre og straffe forbrydelsen folkedrab.

De midlertidige foranstaltninger, som Sydafrika har anmodet om for at standse fjendtlighederne, hvis de træffes af ICJ, er retligt bindende.

Repræsentanter fra Ukraine afholder en pressebriefing efter domstolens afgørelse om den ukrainske invasion af Rusland. FN Foto/Frank van Beek
Repræsentanter fra Ukraine afholder en pressebriefing efter domstolens afgørelse om den ukrainske invasion af Rusland. FN Foto/Frank van Beek

Der er allerede en igangværende sag om Israel hos ICJ

Denne nye procedure er adskilt fra en anden sag vedrørende Israel og Palæstina, anlagt af FN’s Generalforsamling ved ICJ.

ICJ er allerede blevet anmodet om en rådgivende udtalelse om “de juridiske konsekvenser af Israels praksis og politikker i det besatte palæstinensiske område, herunder Østjerusalem.” Denne anmodning kom fra en FN’s Generalforsamlingsresolution, vedtaget den 30. december 2022, før den aktuelle konflikt opstod.

Anstrengt forhold mellem Sydafrika og Israel

Sydafrika har en omfattende historie med at udvise solidaritet med Palæstina og forsvare dets ret til selvbestemmelse, især efter Sydafrikas apartheidperiode, der varede fra 1948 til 1991.

Den israelske ambassadør i Pretoria blev tilbagekaldt den 20. november, inden det sydafrikanske nationalforsamling vedtog med 248 stemmer mod 91 en beslutning om at anbefale lukningen af den israelske ambassade indtil indtræden af en våbenhvile i Gaza.

Den 21. november 2023 suspenderede Pretoria diplomatiske forbindelser med Tel Aviv og tilbagekaldte sine diplomater for at protestere mod israelske angreb i Gazastriben, der blev beskrevet som “folkedrabsakter”.

En høring ved Den Internationale Domstol i 2022. FN Foto/Frank van Beek
En høring ved Den Internationale Domstol i 2022. FN Foto/Frank van Beek

Kan trække ud i årevis

Det israelske udenrigsministerium reagerede den 29. december på Sydafrikas klage før ICJ og sagde, at “Israel afviser injurierne med afsky.” Israel er underskriver af Folkedrabskonventionen og vil blive repræsenteret i Haag. Ifølge en højtstående israelsk embedsmand “kan den juridiske kamp trække ud i flere år, men Israels umiddelbare prioritet er at forhindre en midlertidig ordre, der kunne tvinge til en våbenhvile i Gaza.”

For at følge ICJ-høringen, klik her.

Israel-Palæstina: Rollen af international ret.

Palæstina: Forhindre folkedrab i Gaza og en ny “Nakba.”

UNRIC Biblioteksgrundlag: Folkedrab

Læs mere:

Gaza: Generalforsamlingen stemmer for omgående humanitær våbenhvile

Guterres anvender Artikel 99 for at få våbenhvile i Gaza

Gaza står over for truslen om hungersnød

UNRWA-bidrag på pause kan have katastrofale konsekvenser, siger FN-ledere