Topmødet

0
650
MDG banner in Danish

MDG banner in Danish

Topmødet

Den 20.-22. september afholdes det næste topmøde om 2015-målene, hvor verdens stats- og regeringschefer vil mødes. Topmødet, der afholdes i New York, med FN’s Generalsekretær som vært, har til formål at revidere de initiativer, der allerede er iværksat samt at få landene til forpligte sig på en konkret handlingsplan for at nå såvel 2015-målene som andre internationalt vedtagne udviklingsmål. Topmødet består af seks plenar-sessioner og seks lukkede rundbordsdiskussioner.

Succeskriteriet for topmødet er at nå til enighed om en fornyet politisk forpligtelse på at nå 2015 målene samt en global handlingsplan for at øge indsatsen for at nå målene.

Udover stats- og regeringschefer vil ledere af folkelige aktivistgrupper, fonde og fra det private erhvervsliv deltage. Topmødet vil blive åbnet af FN’s Generalsekretær, og formændene for Generalforsamlingen, Ali Treki (Præsident i Libyen, formand for den 64. Generalforsamling) og Joseph Deiss (Schweiz, formand for 65.Generalforsamling).

 Baggrund

Efter et årti med konferencer og topmøder vedtog verdensledere i september 2000 vedtog verdens ledere den såkaldte Årtusinde Erklæring, hvormed de forpligter sig på at reducere ekstrem fattigdom samt en række andre tidsbegrænsede mål, der er blevet kendt som 2015-målene

I 2005 afholdtes et verdenstopmøde, hvor mere end 170 stats- og regeringsledere samledes til et historisk møde med en unik mulighed for at træffe beslutninger relateret til udvikling, menneskerettigheder, sikkerhed og reform af FN systemet. Dagsorden var baseret på daværende generalsekretær Kofi Annans raport ”In Larger Freedom” hvor han præsenterer en række realistiske målsætninger.

Regeringer, organisationer, virksomheder og civilsamfundsgrupper gentog forpligtelsen til at udrydde fattigdom, sult og sygdomme samt at nå 2015-målene ved et topmøde i 2008. Efter mødet udtalte Generalsekretær Ban Ki-moon at mødet ”oversteg vores mest optimistiske forventninger” og noterede at mødet genererede omkring 16 milliarder dollars, heraf 1,6 milliarder dollars til fødevaresikkerhed, mere end 4,5 milliarder dollars til uddannelse og 3 milliarder dollars til kampen mod malaria.

I 2002 iværksatte Generalsekretæren et projekt ledet af professor Jeffrey Sachs, bestående af 10 tematiske ekspertgrupper af i alt 250 eksperter, der havde til formål at formulere en konkret handlingsplan for at opfylde 2015-måklene. I 2005 blev projektets endelige konklusioner, i form af anbefalinger til generalsekretæren præsenteret i rapporten  “Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals.”

Resultater

Selvom der er gjort fremskridt på mange områder i forhold til at nå 2015-målene, er der enighed om at det går for langsom og at fremskridtene er for ulige fordelt mellem lande og endda mellem forskellige regioner i samme land. Selvom nogle land allerede har nået nogle mål, går udvikling for langsomt i andre lande. Desværre er der også lande, der har oplevet forværring af situationen.

I statusrapporten for 2015-målene fra 2010 fremgår det at den globale økonomiske krise har haft alvorlige konsekvenser for beskæftigelsen og lønniveauet over hele verden, men den ser ikke ud til at true målet om at halvere verdens fattigdom.  

Rapporten viser at børne- og mødredødeligheden er faldet, at flere børn begynder i skole og at kampen mod malaria og HIV/AIDS har båret frugt. Men rapporten konstaterer også at fremskridtene ikke går tilstrækkelig hurtigt og at den økonomiske krise fortsat truer de resultater der er opnået indtil nu.

Læs hele rapporten her.

En rapport fra FN’s udviklingsprogram UNDP, præsenteret i Juli 2010 indeholder en handlingsplan med otte punkter til hvordan 2015-målene skal nås. Formålet med rapporten er at danne udgangspunkt for kommende møder og diskussioner – hovedsagligt i forbindelse med topmødet d. 20.-22. september 2010.

  • Støtte til nationalt drevne udviklingsprocesser og god regeringsførelse
  • Fokus på jobskabende vækst, der kommer de fattige til gode
  • Øgede offentlige investeringer i uddannelse, sundhed, vand og sanitet samt infrastruktur
  • Fokuserede indsatser som skaber jobs og forbedre sociale sikekrhedsnet
  • Bedre muligheder for verdens piger og kvinder
  • Øget adgang til gøn energi (vedvarende energi)
  • Bedre muligheder for fattige landes egenfinansiering
  • Indfri løfter om mere og bedre bistand, mere retfærdige handelsregler og gældsaftergivelse

Danmarks indsats

En lang række organisationer er gået sammen i et fælles initiativ for at promovere 2015-målene.

www.2015.dk er et led i den danske oplysningskampagne for 2015 Målene. Portalen fungerer som et fælles forum for udviklings- og erhvervsorganisationer samt offentlige institutioner i Danmark, der vil fortælle om deres arbejde for 2015 Målene. På dette site har du mulighed for at få svar på alle dine spørgsmål om 2015 Målene og få direkte adgang til centrale materialer om målene.