International Toiletdag: ”Vi må bryde tabuerne”

0
772

World toilet day logo2016

19.11.2016 – I dag kæmper 2,4 milliarder mennesker for at forblive sunde, holde deres børn i live og arbejde sig til en bedre fremtid – alt sammen i mangel på et toilet. Men adgang til rent vand og sanitet er en menneskeret, og blandt Verdensmålene for bæredygtig udvikling, der blev lanceret af FN i 2015, er også mål 6, som handler om at sikre, at alle overalt har adgang til vand og toiletter i 2030. Dette gør sanitet til en global udviklingsprioritet.

I 2013 udpegede FN’s generalforsamling officielt den 19. november som den internationale toiletdag. Denne dag koordineres af UN-Water i samarbejde med regeringer og partnere og er en anledning til at øge bevidstheden om og inspirere til handling for at tackle den globale sanitetskrise – et emne, der ofte er forsømt og indhyllet i tabuer, men som FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, sagde tilbage i 2013, og disse ord er stadig ligeså relevante i dag: ”Vi må bryde tabuerne.”

Dette års tema på den internationale toiletdag er ”Toiletter og jobs”, som fokuserer på, hvordan sanitet, eller mangel på samme, kan påvirke levebrød. At have adgang til vand, sanitet og hygiejne (WASH) kan i høj grad bidrage til menneskers sundhed og produktivitet, og til at få økonomier til at vokse – for ikke at tale om, at det er en del af betydningen af ”anstændigt arbejde.”

Ifølge Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) (2003) udgør sygdomstransmission ca. 17 procent af alle dødsfald på arbejdspladsen hvert år, og de fleste af disse er et resultat af dårlige sanitære forhold og uforsvarlig hygiejne.

Mangel på toiletter på arbejdspladsen og i hjemmet har alvorlige virkninger på virksomheder gennem problemer hos arbejdsstyrken: dårligt helbred, sygefravær, nedslidning, nedsat koncentration, udmattelse, og nedsat produktivitet. Tab af produktivitet på grund af sygdomme, der skyldes manglende sanitet og dårlig hygiejne, skønnes at koste mange lande op til 5 procent af BNP.

Investering i gode toiletter på arbejdspladser og skoler er også vigtigt således, at kvinder og piger har rene, separate faciliteter til at bevare deres værdighed og til at håndtere menstruation eller graviditet på sikker vis, hvilket endvidere kan forstærke ”pige-effekten”: maksimere involveringen af halvdelen af samfundets befolkning.

Desuden, vidste du at…?
– Én ud af ti personer har intet andet valg end at afklares i det åbne (WHO/UNICEF 2015).
– Diarré forårsaget af dårlige sanitære forhold og urent vand dræber 315.000 børn hvert år (WASH watch 2016).
– Adgang til rene og sikre toiletter er især vigtigt for kvinder og piger, der risikerer seksuelle overgreb og voldtægt, når de er nødt til at vente indtil det bliver mørkt med at finde et alternativ til et rigtigt toilet.
– Diarré er den næsthyppigste dødsårsag for børn under fem år.

Læs mere om 2016-temaet og andre toilet-fakta her.

WorldToiletDay Bangladesh photoLatriner i Bangladesh.