Klimaændringer – en trussel mod menneskerettigheder

0
539

climate human rights

10.12.2015 – Klimaændringerne er den nye kampplads for menneskerettigheder: De to emner bliver i stigende grad set som uløseligt forbundne.

Den internationale menneskerettighedsdag bliver markeret hvert år d. 10. december, og i år falder den sammen med klimakonferencen COP21 i Paris, som netop er på vej ind i sin afgørende fase.

Stigningen i antallet af ekstreme vejrfænomener og naturkatastrofer truer opretholdelsen af menneskerettigheder både direkte og indirekte for mennesker over hele verden – det inkluderer adgangen til vand og sanitetsvæsen, fødevaresikkerhed, sundhed og udvikling.

Mennesker, der bor i lavtliggende kystområder, tundra, arktiske områder, tørre områder og andre sårbare økosystemer er dem, der lider mest under konsekvenserne, men som klimaændringerne øges, vil flere og flere mennesker blive ramt. Klimaændringer behøver derfor en global, rettighedsbaseret respons.

“Menneskerettigheder er truet af konflikter, fattigdom, ulighed, de negative konsekvenser af klimaændringer, tilbageslaget for kvinders rettigheder, overgreb fra ikke-statslige aktører og angreb mod menneskerettighedernes universelle karakter, demokrati og retssikkerhed,” siger FN-eksperter fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder i en udtalelse i anledning af den internationale dag.

De understreger også, at samarbejde fra især stater er uvurderligt.

“Det demonstrerer, at politiske ledere er deres opgave moden og engagerede i alle menneskers værdighed, når de anerkender menneskerettighedsudfordringer og spørger om hjælp for at kunne møde problemerne. Den nye dagsorden for 2030 er en god mulighed for en mere holistisk tilgang, hvor et fortsat engagement i sidste ende vil gavne menneskerettighedssituationen.”

Temaet for dette års internationale menneskerettighedsdag er “Vores rettigheder, vores frihed. Altid”, og det markerer begyndelsen på en et år lang kampagne, der markerer 50-året for to internationale traktater: FN’s konvention om civile og politiske rettigheder og FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.