Klimaet ændrer sig – fødevarer og landbruget skal ligeså

0
446
WFD main pic

WFD main pic

15.10.2016 – Den internationale fødevaredag observeres hvert år den 16. oktober for at mindes stiftelsen af FN’s Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO), og fokus i år er på de akutte problemer fra klimaforandringerne.

Klimaforandringer har en negativ effekt på fødevaresikkerheden, og verdens fattigste, såsom fiskere og landmænd, bliver hårdest ramt af de højere temperaturer og en stigende hyppighed i vejrrelaterede katastrofer.

Samtidig vokser den globale befolkning støt og forventes at nå 9,6 milliarder i 2050. For at imødekomme så stor en efterspørgsel skal landbruget og fødevarer tilpasses til de negative virkninger af klimaændringer og blive mere modstandsdygtige, produktive og bæredygtige. Dette er den eneste måde, vi kan sikre velvære i vores økosystemer, hos landbefolkningen og samtidig reducere emissionerne.

At dyrke fødevarer på en bæredygtig måde betyder at følge en adfærd, der producerer mere med mindre på det samme jordområde og bruger naturlige ressourcer med omtanke. Det indebærer også en reduktion af fødevaretab før det endelige produkt- eller salgsstadie gennem en række initiativer; herunder bedre høsWFD photo 2t; opbevaring; pakning; transport; infrastruktur; markedsmekanismer; samt institutionelle og retslige rammer.

Ved at styrke småbønders modstandskraft kan vi garantere fødevaresikkerhed for planetens stadig mere sultne globale befolkning og samtidig reducere emissionerne.

Begivenheder i forbindelse med den internationale fødevaredag organiseres i over 150 lande over hele verden, hvilket gør det til en af de mest fejrede dage i FN-kalenderen. Formålet med arrangementerne er at fremme verdensomspændende opmærksomhed og handling for at hjælpe dem, der lider af sult og for behovet for at garantere fødevaresikkerhed og nærende kost til alle.

”På denne internationale fødevaredag opfordrer jeg alle regeringer og deres partnere til at tage en holistisk, samarbejdsorienteret og integreret tilgang til klimaændringer, fødevaresikkerhed og retfærdig social og økonomisk udvikling,” udtalte FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, i sit budskab forud for den internationale dag.

”Denne – og fremtidige generationers velvære afhænger af de foranstaltninger, vi træffer nu. Kun gennem samarbejde kan vi opnå en verden uden sult og fri for fattigdom, hvor alle mennesker kan leve under fred, velstand og værdighed.”

Verdensmål for bæredygtig udvikling nummer 2 – Stop Sult (Zero Hunger) – fokuserer direkte på spørgsmålet om global tilgængelighed af fødevarer. Dog kan målet ikke nås uden at håndtere klimaændringerne. Den kollektive globale opgave er derfor at vende forpligtelser til handling. I tæt sammenhæng med dette mål er også Verdensmål for bæredygtig udvikling nummer 1, som har til formål at udrydde fattigdom overalt i alle dens former. I fortsættelse af dette tema observeres den internationale dag for udryddelse af fattigdom den 17.oktober, altså dagen efter den internationale fødevaredag.

FAO hjælper lande med at tilpasse landbruget til klimaændringerne og øge fødevaresikkerheden. Det er tid til handling.