Norden kræver en permanent plads til Afrika

0
425

Sveriges ständiga representant i FN ambassadör Olof Skoog Foto Sweden Abroad

24.2.2016 – De nordiske lande kræver en permanent plads til Afrika i sikkerhedsrådet

På vegne af de fem nordiske lande, fortalte den svenske FN-ambassadør, Olof Skoog, at de mellemstatslige forhandlinger omhandlende sikkerhedsrådets reform, mangler en diskussion af en udvidelse og dette kan true rådets legitimitet på lang sigt.

“Vores mål er, at gøre Sikkerhedsrådet mere repræsentativ, mere gennemsigtig, mere effektiv og mere ansvarlig end tilfældet er i dag,” sagde den faste repræsentant fra Sverige.

Mr. Skoog sagde, at rådet har brug for en bedre refleksion af realiteterne i den moderne verden, dette inkludere en passende repræsentation af Afrika, Latinamerika og Asien.
“De nordiske lande støtter afrikanske krav om permanente og ikke-permanente pladser, i et udvidet råd. Vi mener også at andre regioner, under hensyntagen til princippet om ligelig geografisk fordeling, skal være ordentligt repræsenteret, også på permanent basis. Endelig bør alle lande, uanset størrelse, fortsat have mulighed for at være medlem af rådet og give deres bidrag til fred og sikkerhed.”