Danmark har afgivet sin 7. periodiske rapport til CEDAW-komitéen.

0
471

Hvert fjerde år skal de lande, der har ratificeret FN’s Kvindekonvention (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, CEDAW), aflægge rapport om opfyldelse af konventionens bestemmelser. Det sker til CEDAW-komiteen, der er nedsat for at overvåge konventionens gennemførelse.

Danmarks 7. periodiske rapport er udarbejdet med deltagelse af en række ministerier, der har bidraget på deres ressortområder. De grønlandske og de færøske myndigheder har udarbejdet deres egne rapporter, der indgår som annekser. Tre NGO’er har desuden kommenteret rapporten, og deres bemærkninger indgår som bilag

www.um.dk

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw