Mandag, 18 november 2019

FN på dit sprog

Økonomisk og social udvikling

Economic and Social Development banner

En forudsætning for varig fred i verden er en social og økonomisk udvikling, der gavner alle. Denne forudsætning anerkendes i FN-pagten, hvor FN forpligter sig til at fremme højere levestandard, fuld beskæftigelse og økonomisk og social fremgang. Ved hjælp af de fleste af FN’s ressourcer - i form af budgetmæssige og menneskelige arbejdsydelser, er det muligt at opretholde et stort antal programmer og aktioner, med henblik på at øge levestandarden for alle mennesker.

Du kan læse mere om de tematiske områder her:

Fremme af kvinders position i samfundet; herunder uddannelse, menneskerettigheder, vold mod kvinder, sundhed, fattigdom, økonomi, magt og beslutningstagning, mv. Læs mere om Vold mod Kvinder og  Kvinder og FN – et historisk perspektiv.

Lande i specielle situationer; mindst udviklede lande, udviklingslande og små østater.

Regeringsførelse og institutionsopbygning; ledelsessystemer, offentlig service, ledelsesinnovation, offentlige finanser, e-forvaltning, etik.

International handel; globalisering, råvarer, investering, teknologi, virksomhedsudvikling, infrastruktur services.   

Makroøkonomi og finans; økonomiske udsigter, økonomiske modeller, indenlandske finansielle ressourcer, private kapitalstrømme, ODA, udlandsgæld, økonomiske, finansielle og handelsmæssige systemer.  

Befolkning; estimeringer og prognoser over verdensbefolkningens sundhed, dødelighed, migration og reproduktive rettigheder.    

Videnskab, teknologi og produktionssektorer; miljøforvaltning, kvinder og teknologi, bioteknologi, IKT, teknologioverførsel.

Social udvikling; udryddelse af fattigdom, produktiv beskæftigelse, social integration, forebyggelse af kriminalitet, handicap, narkotikakontrol, familie, oprindelige folk. FN’s officielle side om økonomisk og social udvikling   

Statistik; FN-data, nationale statistiske systemer, MDG overvågning og geografisk information.  

Bæredygtig udvikling, menneskelig bosættelse, energi; økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af udvikling, bosættelsesstrategier, skove, energi, vand og sanitet.

Læs desuden

Mere om LDC-konferencen (LDC-IV) - en konference om de mindst udviklede lande

Information om FN's milleniumudviklingsmål (2015-målene)

De Forenede Nationers Milleniumserklæring

António Guterres' meddelelse i forbindelse med FN-dagen den 24. oktober 2019.

Banner
Banner
Banner
Banner