Vi må ikke glemme kolera

0
422
stories.logos.UN Photo Logan Abassinsp 47 1

stories.logos.UN Photo Logan Abassinsp 47 1

11.november 2014 – På trods af at der er blevet gjort betragtelige fremskridt i kampen mod kolera i Haiti, er der stadig tale om en nødsituation, der kræver øjeblikkelig handling. Siden oktober 2010 har kolera påvirket 706.000 mennesker og har taget 8.600 liv.

”Jeg frygter, at den fremgang som vi har opnået, får folk til at tro, at problemet allerede er løst. Det er det ikke, hver dag smittes 30 mennesker med kolera i Haiti.” siger Pedro Medrano Rojas, FN’s specialudsending for at bekæmpe koleraepidemien i landet.

Medrano, der siden 2013 har været specialudsending, besøger Genève, Oslo og Bruxelles i denne uge (10. – 14. november) for at samle støtte til indsatsen mod sygdommen.

Pedro Medrano understreger videre, at selvom verdens øjne er rettet mod ebolaudbruddet i Vestafrika, der er blevet kvalificeret som et af de mest alvorlige sundhedsproblemer i nyere tid, er det også vigtig, at vi ikke glemmer koleraudbruddet i Haiti.

”I modsætning til ebola er kolera ikke en ligeså systematisk dræber, da sygdommen kan behandles effektivt med den rette medicin. På den anden side er sygdommen yderst smitsom, da den transmitteres via mad eller kontamineret vand. I miljøer, hvor adgang til sundhedsydelser, sanitet, rent vand og ordentlig kloakering er en mangelvare, kan epidemier, som den vi ser i Haiti, opstå.”

I år er der blevet gjort store fremskridt om end disse er skrøbelige. I gennemsnit var der 5.000 kolera tilfælde per måned i Haiti i 2013, alt imens gennemsnittet er faldet til 1.000 tilfælde per måned, til og med august, i 2014.

Desværre har store mængder regn i oktober tredoblet antallet af rapporterede tilfælde i forhold til de foregående måneder, og det frygtes derfor, at situationen kan blive værre igen.

Pedro Medrano understreger, at der ud over akuthjælp i form af medicinsk behandling og prævention af sygdommen, også er behov for langsigtede investeringer i infrastruktur. Især er det essentielt, at folk skal have adgang til rent drikkevand, basale sanitære faciliteter, kloaksystemer og muligheder for at komme af med deres skrald.

“Det kolera og ebola har tilfælles er, at de begge trives når de offentlige sundhedssytemer er svage. Ebola har mindet os om, at epidemier ikke respekterer landegrænser, og at det kræver en koordineret indsats at stoppe spredningen,” slutter Pedro Medrano Rojas.

Andre artikler

Akut brug for mere personale i kampen mod ebola

Musik og sociale medier med til at bremse ebola i Senegal

FN initierer massiv vaccinationskampagne i Irak