Der er behov for ekstra støtte til nødhjælp, handel og gældsafgivelse hvis de globale antifattigdomsmål skal nås, rapporterer FN

0
414
alt
alt

Internationalt udviklingssamarbejde ved en korsvej i 2010

New York, den 16. september 2010 – De Forenede Nationer advarer i dag, om at mangler i aftalte aktioner mod bekæmpelse af fattigdom truer opfyldelsen af Millennium Development Goals (MDG) – otte internationalt vedtagne mål, som sigter mod at reducere fattigdom, sult, mødre- og børne dødelighed, sygdom, manglende husly, ulighed mellem kønnene og miljøødelæggelse inden 2015.

Mens verdens ledere forbereder sig på at mødes i næste uge til topmødet om at øge fremstødet mod millenniumudviklingsmålene, konstaterer en ny FN-rapport, The Global Partnership for Development at a Critical Juncture, alvorlige mangler i gennemførelsen af forpligtelserne kun fem år inden fristen for at nå disse mål.

Trods en bistandshjælp på 120 milliarder dollars i 2009 til de mest presserende områder, er der i rapporten identificeret en aktuel mangel på omkring 20 milliarder dollars i det årlige støtteniveau, som blev aftalt for fem år siden af Gruppen af de otte (G8). Ved Gleneagles mødet lovede G8, at de i 2010 ville øge den offentlige udviklingsbistand (ODA) med 50 milliarder dollars, og dobbelt støtte til Afrika med 25 milliarder dollars. I øjeblikket er den manglende finansiering til Afrika på over 16 milliarder dollars.

Selvom ODA ventes at stige til 126 milliarder dollars i 2010, vil det ikke være nok til at opfylde de aftalte mål, hvilket betyder, det vil være usandsynligt at Gleneaglesløfterne vil være opfyldt ved udgangen af dette år, hvor de er planlagt at udløbe. Rapporten opfordrer til en ny forpligtelse til det langvarige FN-mål om, at 0,7 pct. af bruttonationalindkomsten fra donorlandene skal afsættes til udviklingsbistand. Den nuværende mangel på imødekommelse af dette særlige mål, ville kunne virkeliggøres i 2015 ved, gennem årlige ODA stigninger på omkring 35 milliarder dollar for hver af de næste fem år, at nå et niveau på omkring 300 milliarder dollars i 2015.

Hertil kommer, at rapporten konstaterer, at selv om støttens gennemsigtighed er blevet forbedret, er der behov for en yderligere indsats mod gensidig ansvarlighed for at sikre effektiviteten af den statslige udviklingsbistand. FN-rapporten anerkender også den stadigt stigende betydningsfulde rolle af ikke-traditionelle donorlande i at bidrage til indsatsen i udviklingslandene. Regeringer i udviklings- og overgangsøkonomier rapporterer om 9.600 millioner dollars i bistand i 2008, inkluderet det Syd-Syd-finansielle og handelsmæssige samarbejde, der udforsker innovative kilder til finansiering og samarbejde om bekæmpelse af korruption og skatteunddragelse.

”Der er gjort enorme fremskridt med at styrke (internationale) partnerskaber,” sagde FN’s generalsekretær Ban Ki-moon. ”Men den aftalte frist i 2015 kommer med hastige skridt, og der er stadig meget at gøre.”