Plads til dansk forbedring af menneskerettigheder

0
443
Danmark kan stadig forbedre menneskerettighederne, konkluderer ny rapport

Danmark kan stadig forbedre menneskerettighederne, konkluderer ny rapport
Når det kommer til rettigheder for børn, frihedsberøvede og handlede mennesker, kan Danmark stadig blive bedre. Dette er konklusionen i en omfattende rapport fra Institut for Menneskerettigheder, IMR. Rapporten kommer i anledning af instituttets 25 års jubilæum.

I Danmark har vi en høj standard for menneskerettigheder, men der er stadig plads til forbedringer, og vi står overfor visse menneskeretlige udfordringer, konkluderes det i rapporten, som IMR udgav i går den 10. maj 2012.

Rapporten er inddelt i foreløbigt 13 menneskeretstemaer, såsom børn, uddannelse og ytringsfrihed. Flere temaer vil blive tilføjet af instituttets eksperter. Målet er at kortlægge menneskerettighedssituationen i Danmark, som både politikere og offentligheden kan gøre status over.

Vi kommer i rapporten med en lang række anbefalinger på mange områder, og vi vil fortsat være i dialog med omverdenen omkring, hvilke andre områder der skal under luppen. Arbejdet er ikke færdigt, men fortløbende”, siger IMR’s direktør, Jonas Christoffersen.

Rapporten fremhæver fem områder, som trænger til forbedring: Børn, menneskehandel, myndighedernes ansvar for menneskerettighederne, frihedsberøvelse og diskrimination.

Danmark har allerede standarder inden for disse områder, men rapporten gør det klart, at især disse fem områder trænger til et løft, for eksempel så borgere med handicap beskyttes mod diskrimination på diskoteker eller i uddannelsessystemet, hvis vi vil øge indsatsen mod menneskehandel eller gøre mere for at beskytte børn mod trivsel og vanrøgt – et emne som der på det sidste har været stor fokus på med de mange sager om vanrøgt herhjemme.

Dette er områder, hvor menneskerettighederne er i spil, og det er vores opgave som national menneskerettighedsinstitution at pege på mulighederne for at beskytte eller fremme menneskerettighederne i Danmark”, siger Jonas Christoffersen.

Læs mere om de fem områder, som IMR fremhæver her og læs hele rapporten her.

Danmark og menneskerettigheder
Institut for Menneskerettigheder er Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution og har en særlig forpligtelse til at overvåge menneskerettighederne i Danmark.

Danmark har tilsluttet sig menneskeretlige forpligtelser både nationalt og internationalt.
Nationalt er menneskerettighederne beskyttet af grundloven. Internationalt har Danmark indgået en lang række aftaler om beskyttelse af menneskerettighederne. Disse aftaler hører under forskellige organer, særligt FN, Europarådet og den Europæiske Union.

Foto: Zack Lee (CC BY-NC-ND 2.0)