Prisstigninger spiser 500 millioner dollars

0
478
Priserne på fødevarer stiger og stiger.

I år havde FN’s Verdensfødevareprogram (WFP) planlagt at brødføde 73 millioner mennesker på verdensplan, deriblandt 3 millioner mennesker hver dag i Darfur. Men for at være i stand til dét, behøver WFP yderligere 500 millioner US dollars til bare at dække stigninger i omkostningerne til fødevarer. Det skal endda bemærkes, at 80 % af programmets indkøb foretages i udviklingslande.


Det første af 2015 Målene, som blev vedtaget på FN’s Milleniumtopmøde i 2000, sigter på at halvere andelen af mennesker ramt af hungersnød inden 2015. Prisen på basismadvarer såsom hvede, majs og ris er rekordhøj og de globale fødevarebeholdninger er historisk lave. De høje priser skyldes stigende efterspørgsel i store økonomier som Indien og Kina samt klima- og vejrrelaterede begivenheder som orkaner, oversvømmelser og tørkeperioder, der har ødelagt høsten i mange dele af verden. Høje oliepriser har desuden øget omkostningerne til transport af fødevarer og indkøb af gødning.

Effekten af disse prisstigninger rammer især den såkaldte ”nederste milliard”, som er hårdest ramt: Mennesker, der lever for under én dollar om dagen. De lande, som rammes direkte af stigningerne, inkluderer bl.a. Zimbabwe, Eritrea, Haiti, Djibouti, Gambia, Togo, Benin, Myanmar, Cameroun, Niger, Senegal, Yemen and Cuba.