Tiden er ikke på vores side

0
430
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Foto: Johannes Jansson/norden.org

22. juli 2014 – Jordbrug, skovbrug og fiskeri har været og vil fortsat være vigtige livsgrundlag for befolkningerne i Norden, hvis sektorerne kan tilpasse sig de nye klimatiske forhold, som et resultat af den globale opvarmning.

“Vi er inde på et galt spor, og tiden er ikke på vores side”, advarede FN’s generalsekretær Ban Ki-moon under lanceringen af rapporten Deep Decarbonization Pathway Project, som identificerer praktiske forholdsregler for en økonomi, der er mindre afhængig af kulstof inden 2050.

For at komme tilbage på rette spor i kampen mod klimaforandring, er det nødvendigt med et omfattende samarbejdsinitiativ, som på nuværende tidspunkt ikke eksisterer, advarede Jeffrey Sachs, direktør for Earth Institute på Columbia-universitetet.

Byer må organisere sig og finde balance mellem energieffektivitet og energibesparing. Det gælder også de nordiske lande.

Dette fremgår af en ny og omfattende udredning fra Nordisk ministerråd, som blev præsenteret på Nordisk råds Miljø- og naturressourceudvalgs sommermøde i Lofoten. Rapporten, som indeholder en række konkrete politiske anbefalinger, påminder om, at temperaturstigningen i det nordligste Norden kan blive dobbelt så høj som det globale gennemsnit.

I løbet af dette århundrede forventes temperaturen globalt at stige mellem 1,4 C og 4,8 C.

“Jeg forventer, at landene vælger forskellige løsninger i forhold til nationale behov, ressourcer og prioriteter”, sagde Ban Ki-moon under mødet i New York. “Men alle lande skal begive sig på samme rejse”, sagde han og betonede, at en udfasning af fossile brændstoffer er mulig, men omstillingen kræver globalt engagement for at teknologier der ikke udleder nær så meget co2 kan videreudvikles.

De nordiske skove vil kunne binde mere karbon, men uden tiltag, vil udslip fra jordbrug kunne vokse. Både på land og i havet vil primærproduktionen flyttes geografisk og vækstsæsonen vil udvides.

Nye stressfaktorer vil opstå, som ekstrem vind og nedbør, og det stiller krav om mere robuste systemer for at opretholde en stabil produktion.

“Udfordringen for industrien er trefold; at reducere sit klimaaftryk, at tilpasse sig nye klimatiske forhold på en udgiftseffektiv måde, og at bevare et bæredygtig ressourcegrundlag”, konstaterede Jørgen E. Olesen, Professor ved Aarhus Universitet, som har ledet Nordisk ministerråds arbejde, og præsenterede resultaterne på mødet.
“Den politiske udfordring er at skabe forudsætninger for målrettet forskning, de rigtige incitamenter for industrien, samt at udvikle forvaltningen og kontrollen i takt med de nye produktionsforhold og krav om at reducere udslip af klimagasser fra de respektive sektorer,».

En redegørelse fra det Nordiske ministerråd forventes før sessionen i Stockholm i oktober, om hvordan rapportens anbefalinger kan anvendes.

Kilde: FN, Norden.org

UNRIC’s relaterede links:
UNRIC’s faktablad om klimaforandring
UNRIC’s kampagne mod klimaforandring: #Selfie4Climate
Nordisks råds miljø- og naturressourceudvalg
Ban Ki-moon udnævner Mary Robinson som specialudsending for klimaforandringer