Et relevant, fredsskabende FN

0
461
DK in UNGA

DK in UNGA

2. oktober, 2013 – I går talte FN-ambassadør fra Danmarks Faste Mission ved FN i New York, Ib Petersen til den generelle debat i FN’s Generalforsamling.

Ib Petersen talte på Danmarks vegne som den næstsidste i en lang række taler, hvor fokus har været på blandt andet krisen i Syrien, post-2015 udviklingsdagsordenen og situationen i Mellemøsten.

Ib Petersen startede med at tale om FN som fredsskabende organisation, hvor han opfordrede FN’s Sikkerhedsråd til at vise lederskab og leve op til dets formål og ansvar med at løse internationale kriser. ”Kuren mod væbnede konflikter og ustabilitet er at investere i demokratiske strukturer, som beskytter civile og deres menneskerettigheder og bidrager til socioøkonomisk fremgang.”, sagde Ib Petersen og fortsatte senere: ”At bygge bæredygtig fred og langsigtet stabilitet forbliver at være en af de sværeste udfordringer for det internationale samfund og for FN. Men investeringen er det værd.”

Bæredygtig udvikling, og hvad der skal ske, når 2015-målene skal erstattes har indtil videre været højt på dagsordenen ved den 68. Generalforsamling. Ib Petersen understregede vigtigheden af en samlet og universelt ramme med et sæt mål, som kan samle verden om at udrydde ekstrem fattigdom. Han talte om, hvordan mål, der ikke var blevet nået med 2015-målene, skal gå videre i det nye sæt mål – her nævnte han udryddelse af ekstrem fattigdom og styrkelse af piger og kvinder. ”Kønsbaseret diskrimination, inklusiv afvisning af kvinder og pigers rettigheder, forbliver at være den mest drivende kraft for ulighed i dagens verden. For Danmark er det afgørende, at lighed mellem kønnene og seksuelle og reproduktive rettigheder bliver reflekteret i post-2015-dagsordnen”.

I fredags udgav FN’s Klimapanel (IPCC) en rapport om klimaforandringerne og det nævnte Ib Petersen også og påkaldte sig medlemslandene støtte til ændringer: ”FN og det medlemlande må promovere innovative teknologier og nye løsninger for vand-, mad- og energimangel, skovrydning og høj kulstofudledning. Sammen må vi presse på med ændringen til en grøn økonomi.”, sagde Ib Petersen.

Ib Petersen sluttede af med at tale om de nuværende spændinger i Mellemøsten med eksempler fra tragedien i Syrien. Han nævnte også Danmarks støtte til udviklingen i Afghanistan og ønsket om et fortsat partnerskab, til forsoningen i Sahel-regionen og til fredsbyggende initiativer i Somalia.

Ib Petersens tale til Generalforsamlingen sluttede med at understrege FN’s styrke: ”FN er endnu mere relevant i en tid, hvor der er brug for et stærkt multilateralt samarbejde for at hamle op med globale udfordringer, som overskrider nationale grænser.”   

Læs hele Ib Petersens tale