Tortur er ingen kultur

0
455

UNICEF Ethiopien Ti årig pige offer for kønsomskæring i Mille Afar Ethiopien Foto kredit Flickr

6.2.15 – Mere end 140 mio. piger og kvinder har været udsat for en form for kønslig lemlæstelse i de 29 lande i Afrika og Mellemøsten, hvor praksissen er mest udbredt.

Data fremlagt af UNICEF under Girl Summit-topmødet i London viser, at udbredelsen af kønslig lemlæstelse er faldet en del i de seneste tre årtier. Men på trods af dette fremskridt, skal der meget til, for at kompensere for befolkningstilvæksten i de lande, hvor praksissen er udbredt. Derfor retter FN opmærksomheden på FN’s Internationale dag for nultolerance overfor kønslig lemlæstelse den 6. februar.

Den gode nyhed er, at risikoen for at en pige i teenagealderen gøres til offer for kønslig lemlæstelse i dag er mindsket med en tredjedel sammenlignet med for 30 år siden. I den Centralafrikanske Republik, Irak, Liberia og Nigeria er forekomsten halveret. Attituder forandres også – majoriteten af folk i de lande hvor prakissen eksisterer, mener, at den bør ophøre.I Mauretanien har nationalbevægelsen for jordemødre offentligt erklæret deres modstand mod FGM og afgivet et løfte om, at opgive praksissen i de lokalsamfund, de betjener. Foto kredit : UNFPA Mauretanien

Grundet sociale pres fortsætter mange forældre dog til stadighed med at udsætte deres døtre for overgrebene, og ifølge UNFPA, berøres tre millioner af piger hvert år. Størstedelen af disse er under 15 år når operationen udføres. Konsekvenserne spænder fra enorme smerter til infektioner, inkontinens, psykologiske mén for livet – eller i værste fald dødsfald, som følge af blodtab.

Praksissen berører og truer et stort antal piger i Europa og Norden. Der er et behov for intensive og langsigtede løsninger fra alle parter i samfundet, for at sikre, at hundredvis millioner af piger slipper for dybdegående, permanent og unødig skade.

Selvom lemlæstelsen af kønsorganer ikke kan retfærdiggøres af medicinske årsager, udføres det oftere og oftere i mange lande af medicinske eksperter, som udgør en af de største trusler til opgivelsen af raksissen.

En ny analyse af eksisterende data viser, at mere end 18 % af alle piger og kvinder, der har været udsat for lemlæstelse af kvindelige kønsorganer, har haft proceduren udført af sundhedspersonale. I visse lande udgør denne sats op til 74 %.

Gennem årets tema ”Mobilisering og involvering af sundhedspersonale for at styrke nultolerence for kønslig lemlæstelse” markerer den internationale dag for nultolerance mod kønslig lemlæstelse, 2015, hermed vigtigheden i, at involvere sundhedspersonale i bestræbelserne på at stoppe kønslig lemlæstelse.

Selvom praksissen har varet ved i over tusind år, peger beviser i retningen af, at kønslig lemlæstelse kan endes i én generation. UNFPA, står sammen med UNICEF, forrest i det største globale program, der kæmper for opgivelsen af kønslig lemlæstelse. Programmet fokuserer på nuværende tidspunkt på 17 afrikanske lande og støtter også regionale og globale initiativer.

Vi kan endda muligvis nå at vidne den dag, hvor ingen pige, i nogen del af verden, skæres eller mutileres mere.

Deltag i debatten med hashtag #EndFGM