UNDP lancerer Human Development Report 2010: Nationers sande velstand

0
442
alt

altUNDP’s 20-års jubilæums rapport fastslår, at langsigtede    fremskridt inden for sundhed og uddannelse ikke bestemmes af  indkomsten, og introducerer nye indeks for køn, fattigdom og ulighed.

New York/Wien – den 4. november 2010: I dag lanceres UNDP’s Human Development Report 2010 – Nationers sande velstand: Veje til menneskelig udvikling, af FN’s generalsekretær Ban Ki-moon, UNDP Administrator Helen Clark og nobelprismodtager Amartya Sen, der i samarbejde med den nu afdøde økonom Mahbub ul Haq, hjalp med at udtænke HDI (Human Development Index) til den første rapport i 1990.

 Den første rapport havde det klare formål at etablere menneskers muligheder og velfærd som det centrale indenfor udviklingsspørgsmål. Økonomisk vækst er et vigtigt middel til dette mål, men udgør ikke udvikling i sig selv. Indekset (HDI), som rapporten i 1990 præsenterede, kombinerede information om gennemsnitlig levealder, skolegang og indkomst. Dette års rapport tager forståelsen af menneskers levevilkår et skridt videre ved at inddrage andre centrale spørgsmål for menneskers udvikling – herunder de tre nye indeks for Ulighed, Køn/Ligestilling og Fattigdom.

”Vores resultater bekræfter, med nye data og analyser, to centrale påstande i Human Development Report: den menneskelige udvikling er forskellig fra den økonomiske vækst, og betydelige fremskridt er mulige selv uden hurtig økonomisk vækst,” sagde Jeni Klugman, som er den ledende forfatter. ”Vi fik ny viden om de lande, der har klaret sig bedst og herved også viden om de forskellige mønstre for fremskridt.” De fleste udviklingslande har gjort store fremskridt inden for områderne sundhed, uddannelse og grundlæggende levestandard i de seneste årtier, men årets rapport viser, at det ofte er de fattigste lande der har opnået de største gevinster.

”The Human Development Reports har ændret den måde, vi ser verden på,” udtalte Ban Ki-moon i dag. ”Vi har lært, at selv om økonomisk vækst er meget vigtig, er det der i sidste ende betyder noget, at vi vælger at bruge nationalindkomsten til at give alle mennesker en chance for et længere, sundere og mere produktivt liv.”

Helen Clark udtalte ligeledes, at: ”Rapporten viser, at folk i dag er sundere, rigere og bedre uddannet end før. Selv om ikke alle tendenser er positive, er der meget at landene kan gøre for at forbedre folks liv, selv under ugunstige forhold. Dette kræver modig lokale ledelse samt fortsat engagement fra det internationale samfund.”

De tre nye indeks præsenteret i årets rapport:

HDI justeret for ulighed (IHID – Inequality-adjusted HDI)

IHDI måler det gennemsnitlige niveau for menneskelig udvikling i et samfund, hvor der er taget højde for eventuelle uligheder. Hvis der er fuldstændig lighed er HDI-værdien og IHDI-værdien ens. Jo større forskel der er mellem de to mål, des mere ulighed.

Indekset for ulighed mellem kønnene (GII – Gender Inequality Index)

GII måler ulighed mellem kønnene indenfor områderne reproduktiv sundhed, medbestemmelse og arbejdsstyrke. Værdierne ligger mellem 0 (fuldstændig lighed) og 1 (absolut ulighed).

Det flerdimensionelle fattigdomsindeks (MPI – multidimensional Poverty Index)

MPI er en metode hvormed man kan måle alvorlige brister indenfor områderne sundhed, uddannelse og levestandard. Metoden tager hensyn til, hvordan fattige mennesker lever ved at vægte om de eksempelvis har adgang til elektricitet, rent vand og sanitet. Målet giver dermed et billede af graden af fattigdom.

Læs mere her