Generalsekretærens budskab på den Internationale Familiedag d. 15. maj

0
452

Temaet for dette års Internationale Familiedag er “fædre og familier: ansvar og udfordringer”. Dagen fokuserer på den vigtige rolle, som fædre har for familiers og børns liv over hele verden.

Traditionelt har fædre i mange samfund fungeret som de moralske vogtere, der forsørger familien og holder disciplin. Men i mange lande er der i dag fokus på fædrenes rolle som medforælder, der engagerer sig helhjertet i den følelsesmæssige og hverdagspraktiske opdragelse af børnene. Nylig forskning har bekræftet den positive effekt af et aktivt faderskab for børnenes udvikling.

Men fædre står over for udfordringer, ligesom samfundet og socialpolitikken gør det. Alt for mange mænd finder det vanskeligt at tage det ansvar, som et faderskab indebærer. Dette får ofte skadelige konsekvenser for både familierne og samfundet generelt. Nogle fædre tyr til vold i hjemmet eller endda seksuelt misbrug med ødelæggende konsekvenser for familier og med livslange fysiske og følelsesmæssige skader for børnene. Andre svigter deres familier ved at undlade at forsørge og støtte dem. Forskere fortsætter med at undersøge, hvordan tilstedeværelsen eller fraværet af fædre kan påvirke børn på fx områder som skolepræstationer og kriminalitet.

I et internationalt perspektiv tvinger migration mange fædre til at leve adskilt fra deres familie. Migrerede fædre kan eventuelt møde et faderbegreb i destinationslandet, der er markant anderledes fra hjemlandets og vil i visse tilfælde blive afvist af deres børn, som da vokser op i et nyt samfund.

HIV/AIDS-krisen udgør en anden udfordring for fædre verden over, da den betoner vigtigheden af seksuel ansvarlighed for alle fædre og mænd. Krisen udfordrer også mænd til at agere som faderfigurer for børn, der er blevet forældreløse pga. sygdommen.

Disse udfordringer understreger behovet for positive mandlige forbilleder for familien. Idet vi lærer mere om betydningen af faderskabet, åbnes muligheden for mænd til at genoverveje deres rolle og indse deres muligheder for at gøre en forskel i samfundet. På denne Internationale Familiedag opfordrer jeg alle fædre til at ære deres familie. Samtidig opfordrer jeg alle familier til at ære deres fædre for deres bidrag til familielivet. Og jeg opfordrer os alle til at gøre en indsats for at skabe et socialt miljø, som tilskynder og opretholder et positivt syn på faderskab.


UN Photo/Paulo Filgueiras