A-Ø webstedsindeks

UNESCO’s Internationale dag mod vold og mobning i skolen 

Den 2. november er i år UNESCO’s Internationale Dag mod vold og mobning i skolen. Dagen omhandler de internationale bekymringer vedrørende vold i skolerne og den stigende udfordring med mobning, herunder også cybermobning. Disse problemer har en betydelig indvirkning på unges trivsel, sundhed og uddannelse. 

I 2009 vedtog Folketinget en ændring af folkeskolelovens § 44. Det blev lovkrav, at folkeskoler skal have et værdiregelsæt og en antimobbestrategi, som skolebestyrelsen har det overordnede ansvar for og som skal være synlig på skolens hjemmeside. Disse skal beskrive, hvordan skolen arbejder for at fremme elevernes sociale fællesskab og trivsel samt modvirke mobning. Værdiregelsættet og antimobbestrategien udarbejdes i samarbejde mellem forældre, elever, ansatte, skolelederen og skolebestyrelsen, der endeligt og formelt godkender antimobbestrategien.   

I 2017 blev folkeskoleloven yderligere ændret ved også at stille krav til udarbejdelse af handlingsplaner i konkrete tilfælde af mobning. Samtidig blev der oprettet en klageinstans hos Dansk Center for Undervisningsmiljø, som kan bruges af forældre og børn.  

Trivslen i den danske folkeskole er fortsat høj, viser Trivselsmålingen 2021/22 fra Børne- og Undervisningsministeriet. Elevernes generelle trivsel i folkeskolen ligger på et stabilt højt niveau på 3,7 ud af 5. Det er samme niveau som tidligere år. Det anslåes at 10,1 % af alle skolebørn i klassetrinene 4-9. Klasse har oplevet mobning.  

Stop cybermobning på danske skoler med UNESCO
International dag mod vold og mobning på skoler omhandler også digital mobning, også kaldet cybermobning. Foto: UNESCO

Cybermobning medfører specifikke udfordringer 

Nye former for mobning, som f.eks. cybermobning, er opstået. Den adskiller sig fra traditionel mobning ved, at den finder sted online og ofte er anonym. Dette intensiverer de skadelige virkninger. Mobningen kan ske uden varsel, overskride tid og sted og gøre det vanskeligt for ofre at beskytte sig selv. Den digitale karakter af cybermobning betyder, at den kan sprede sig hurtigt og fortsætte, ofte uden offerets viden. Dette efterlader ofre hjælpeløse og kræver en betydelig indsats fra ansvarlige voksne. 

Det er vigtigt at tage fat på dette problem og træffe konkrete skridt for at beskytte sårbare grupper. FN arbejder mod vold og mobning i skolen gennem Verdensmålene nr. 3 Sundhed og Trivsel, samt nr 4 Kvalitetsuddannelse.

Den internationale dag mod vold og mobning i skolen første torsdag i november sigter efter at fremme trygge skoler ved at sprede opmærksomhed. Selvom der er gjort fremskridt, kræves der vedvarende arbejde for at garantere trygge daglige liv for børn. Fortsatte bestræbelser er nødvendige for at hjælpe både mobbere og dem, der mobbes.  

I lyset af skiftende udfordringer, såsom cybermobning, påhviler det de voksne at sikre unges trivsel. Lad os arbejde sammen for at skabe en verden, hvor alle børn kan få adgang til kvalitetsuddannelse i et trygt og støttende miljø. 

Danmarks klageinstans for mobning

Hvis dit barn oplever mobning, bør du først kontakte din barns skole for at løse problemet. Herefter kan du overveje at kontakte Den Nationale Klageinstans for Mobning. 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19