A-Ø webstedsindeks

Mål 4

Kvalitetsuddannelse

Uddannelse er en grundlæggende menneskerettighed. Alligevel anslås det stadig, at 250 millioner børn ikke er i stand til at læse og skrive, når de når fjerde klasse. 774 millioner mennesker i verden er analfabeter, to tredjedele af dem er kvinder. Forskning viser at uddannelse af høj kvalitet for alle er en af de væsentligste grundsten for velstand, sundhed og ligestilling mellem kønnene i ethvert samfund. Dette gælder især for investering i pigers uddannelse, hvor virkningerne i forhold til at fremme økonomisk udvikling og bekæmpe fattigdom er tydelige. God uddannelse til alle og fremme af livslang læring for alle spiller en vigtig rolle, da det bidrager til opfyldelsen af målene i 2030-dagsordenen på flere områder.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdensmålene