Vand lige ned i afløbet

0
419
Watercoorp

Watercoorp

27. december 2012. Har du nogensinde tænkt på, hvor meget vand du bruger dagligt? Vi har alle brug for vand til at overleve, men nogle af os har mere vand end andre. 2013 er udnævnt til FN’s Internationale År for Vandsamarbejde. Formålet med dette internationale år er at skabe opmærksomhed omkring både potentialet for øget samarbejde og udfordringerne ved forvaltningen af vandressourcer set i lyset af den øgede efterspørgsel på adgang til vand, fordeling og ydelser.

Internationale år er blevet udnævnt af FN siden 1959 for at henlede opmærksomheden på vigtige spørgsmål og tilskynde til internationale indsatser for at løse problemer, der har global betydning og følgevirkninger. FN’s Generalforsamling anerkendte vand og sanitet som basale menneskerettigheder i 2010 for at sætte fokus på vands centrale rolle i udryddelsen af fattigdom og sult.

Vandsamarbejde er vigtigt fordi vand er et tværgående spørgsmål og kræver opmærksomhed på alle niveau og på tværs af sektorer. Vandsamarbejde er et vigtigt element for at nå 2015-Målene og sikre vandsikkerhed og en bæredygtig fremtid.

Tidligere på året blev 2015-Målet om, at halvere antallet af mennesker, som ikke har adgang til vand nået. Siden 1990 har mere end to milliarder mennesker fået adgang til drikkevand. Trods denne udvikling har over ti procent af verdens befolkning stadig ikke adgang til rent vand. Utilstrækkelig sanitet er også et stort problem i mange områder, og byrden ved dårlig vandadgang rammer mest piger og kvinder.

Som Lakshmi Puri, vicedirektør for UN Women sagde under Stockholms Water Week i september: ”Som vi bevæger os mod det internationale år for vandsamarbejde i 2013 må vi fremkalde alliancer, vidensdeling, forpligtelse, innovationer, handlinger og finansiering for at imødegå disse problemer vedrørende rimelige priser, tilgængelighed og adgang til rent og tilstrækkeligt vand for alle på alle niveau. UN Women vil være en stærk fortaler for at drage nytte af kvinders stemmer og indflydelse på vandforvaltning”.

Hovedformålet med året er at danne stærke og varige partnerskaber og initiativer for vandsamarbejde, der vil være afgørende for opretholdelsen af fred og sikkerhed blandt nationer, samfund og interessenter, og samtidig sikre en rimelig og retfærdig fordeling af vandressourcer til både samfundet og miljøet.

Det internationale år bliver skudt i gang i den spanske by Zaragoza på FN’s vandkonference i januar. Hele året afholdes der begivenheder på UNESCOs hovedsæde i Paris såvel som i mange andre dele af verden.