GENERALSEKRETARIATET

0
495

 

Én ud af fem voksne – omkring 774 millioner – lider af analfabetisme og lever derfor uden adgang til det omfattende globale netværk af skriftlig kommunikation. 75 millioner børn går ikke i skole og yderligere flere millioner unge forlader skolen uden et tilfredsstilende niveau i læse – og skrivefærdigheder til at kunne deltage aktivt og produktivt i samfundet. Disse ville være overvældende tal til hver en tid for individer og samfund tillige; det faktum at de forekommer i nutidens informations samfund burde lede opmærksomheden hen på vigtigheden af anstrengelserne i bekæmpelsen af analfabetisme over hele verden.

Dette års tema for den internationale dag for læse- og skrivefærdighed ”Læse – og skrivefærdighed og Sundhed” skal lede forøget opmærksomhed hen på sammenhængen mellem de to faktorer. Analfabetisme har en direkte indflydelse på menneskers helbred. Det forhindrer folk i at kunne læse instruktioner på en medicinflaske. Dette betyder, at folk har forringet mulighed for at få information om AIDS, malaria og andre smitsomme sygdomme. Da to tredjedele af alle analfabeter er kvinder og piger, som ofte bebyrdes med at skulle tage sig af de syge familiemedlemmer, betyder det, at netop disse har forringet mulighed for at blive informeret om prævention og støtte og om hvordan, de skal bruge livs helbredende medicin og andre behandlinger.

For at forøge folks skrive – og læsefærdigheder vil det være essentielt med veldefinerede fremgangsmåder og forøget investeringer. Gode skrive – og læsefærdigheder er uundværlige i kampen om at opnå de årtusinde mål, der fokuserer på mødres sundhed, kampen mod HIV og malaria samt at komme de vigtigste, verdensomspændende sundhedsudfordringer til livs. Lad os alle – regeringer så vel som FN familien, donorer og civilsamfundet – aktivt bidrage med at udføre denne forpligtelse på denne internationale dag mod analfabetisme. Gode læse – og skrivefærdigheder for alle vil komme os alle sammen til gavn.