Verdens globale narkotikaproblem

0
450
Kuva Luca Serazzi Flickr 2.0 Generic CC BY 2.0

Kuva Luca Serazzi Flickr 2.0 Generic CC BY 2.0

2016/06/26 – Ifølge den seneste Verdens Narkotika Rapport, offentliggjort i torsdags af FN’s kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet (UNODC), misbrugte omkring fem procent af den voksne befolkning, eller næsten 250 millioner mennesker i alderen 15 og 64, mindst én type narkotika i 2014. Selv om dette tal ikke er vokset proportionalt med den globale befolkningstilvækst i løbet af de sidste fire år, tyder det på, at antallet af mennesker, der bliver klassificeres som narkotika misbruger er steget for første gang i seks år. Der er nu over 29 millioner mennesker, som klassificeres inden for denne kategori, mod det tidligere målte tal på 27 millioner.

Rapporten fremhæver en stærk sammenhæng mellem fattigdom og flere aspekter af narkotikaproblemet. Faktisk er hovedparten af stofmisbrugere mennesker, der er fattige i forhold til det samfund, de lever i, hvilket tydeligt ses i de rigere lande. Den stærke sammenhæng mellem den sociale- og økonomiske situation, og stofmisbrug, kan ses når man analyserer forskellige aspekter af marginalisering og social udstødelse, såsom arbejdsløshed og lavt uddannelsesniveau.

“Udfordringerne, tilvejebragt af verdens narkotikaproblem, kræver globalt handling, der samtidig er effektiv, medfølende og menneskeligt,” skriver FN’s Generalsekretær, Ban Ki-moon, i sit budskab for Den Internationale Dag Mod Misbrug af og Ulovlig Handel med Narkotika. “Verdens narkotikaproblem kræver en velovervejet og samlet reaktion fra regeringerne”.

I december 1987 besluttede FN’s Generalforsamling, at gøre den 26. juni til Den Internationale Dag Mod Misbrug af og Ulovlig Handel med Narkotika. Dette års tema er “Listen First”. “Listen First” er et initiativ, som skal øge støtten til forebyggelsen af narkotikamisbrug og er således en effektiv investering i trivslen hos børn og unge, deres familier og deres lokalsamfund.