Verdens Madvaredag

0
454

Generalsekretærens meddelelse
New York

Denne Verdens Madvaredag indtræffer på et krisetidspunkt. Den globale finansielle uro overstiger bekymringen for fødevare – og brændstofomkostninger, som allerede har fået 75 millioner folk dybere ned i afgrunden af sult og fattigdom.

Denne enorme menneskelige tragedie finder sted som vi kæmper for at holde det løfte, der blev givet som første årtusindeudviklingsmål: at mindske sult og halvere fattigdom inden år 2015. Situationen ville være alarmerende nok, hvis det blev begrænset til et spørgsmål om sult, men en udbredt mangel på fødevarer udløser andre trusler, fra social uro til forringelse af miljøet, samtidig med at manglen underminerer trivsel for en hel generation, som verden afhænger af i fremtiden.

Selv før priserne begyndte at stige, gik otte hundrede millioner mennesker sultne i seng hver aften. Samtidig truede virkningerne af klimaændringer, herunder øget eksponering over for tørke, større uregelmæssigheder i nedbør og ekstreme vejrforhold, med at konfrontere yderligere millioner med underernæring og mangel på vand. Og nu hvor udgifter til energi stiger og prisen på fødevarer er mere end fordoblet i de seneste år alene, kan en ekstra 100 millioner mennesker blive tvunget ud i sult og fattigdom.

Disse kritiske udfordringer som vores fælles menneskelighed står over for så som bekæmpelsen af klimaforandringerne, og reagerer på den globale fødevare – og energi krise – er indbyrdes forbundne og er af global karakter. Og derfor kræver de en global indsats. Disse kriser er ikke kortsigtede, og vil derfor kræve vedvarende opmærksomhed fra regeringer, donorer, internationale og regionale organisationer, civilsamfundet og den private sektor i de kommende år.

Da FN har kendskab til omfanget og kompleksiteten af dette problem, er der blevet nedsat en forskningsgruppe, der beskæftiger sig med denne fødevaresikkerheds krise på verdensplan, som sætter rammen for handling og derved viser vejen frem for regeringer, donorlandene, civilsamfundet og den private sektor.

Verdens Madvaredag åbner muligheden for at bygge videre på denne dynamik ved at udforske temaet om klimaforandringer og bioenergi i forbindelse med global fødevaresikkerhed.

Det drejer sig om essentielle spørgsmål som liv eller død, der fordrer resolut handling. Jeg vil på denne dag opfordre regeringer, organisationer og borgere til at skabe meningsfulde partnerskaber for at overvinde disse udfordringer, så vi kan opfylde alle vores årtusindeudviklingsmål, som i sidste ende kan resultere i en verden fri for sult og fattigdom.