International dag for verdens oprindelige folk

0
513
Indigenous logo2016

Indigenous logo2016

9.8.2016 – Verdens oprindelige folk bliver ikke efterladt i forfølgelsen af visionen om de globale mål for bæredygtig udvikling (SDG’s).

Man anslår, at der er omtrent 370 millioner oprindelige folk i verden, som lever på tværs af 90 lande. De udgør dermed mindre end fem procent af verdens befolkning, men taler et overvældende flertal af verdens anslåede 7.000 sprog og repræsenterer 5.000 forskellige kulturer. Siden 1995 er den internationale dag for verdens oprindelige folk blevet fejret hvert år på den 9. august, for at fremme og beskytte rettighederne for verdens oprindelige befolkning.
 
saamiDe nordiske lande er hjemsted for den oprindelige befolkning, der kaldes Samerne. Samerne, der anslås til at omfatte næsten 70.000 mennesker, bor på et område, der nu strækker sig over fire lande – Kolahalvøen i Rusland, det nordligste Finland, de kystnære og indre dele af det nordlige Norge og dele af Sverige. Denne region kaldes Sápmi (Samiland). I mellemtiden består befolkningen på Grønland overvejende af inuitter – en oprindelig befolkning, som udgør omkring 90 procent af Grønlands samlede befolkning.
 
2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling (SDG’s) er baseret på princippet om ikke at lade nogen blive tilbage på rejsen til en verden fyldt med fred og værdighed, muligheder og velstand. Blandt de mest sårbare, når det kommer til at blive efterladt, er de oprindelige folk. Oprindelige folk står over for en bred vifte af udfordringer, herunder systematisk diskrimination, marginalisering, benægtelse af deres jord og territoriale rettigheder, og utilstrækkelig adgang til væsentlige tjenester. Dette har alvorlige konsekvenser.
 
Teamet for dette års internationale dag for verdens oprindelige folk er: ”Oprindelige folks ret til uddannelse”.
 
Indigenouspeoplesday mainOprindelige folks ret til uddannelse er beskyttet af FN’s Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder, samt en række andre internationale menneskerettighedsinstrumenter. Derudover, opfordrer 2030-dagsordenens 4. mål til at sikre lige adgang til alle uddannelsesniveauer og erhvervsuddannelser for de sårbare, herunder handicappede, oprindelige folk og børn i sårbare situationer.
 
På trods af disse instrumenter er retten til uddannelse ikke fuldt ud realiseret for størstedelen af de oprindelige folk. Der eksisterer derfor en kritisk uddannelseskløft mellem oprindelige folk og den almindelige befolkning. Børn af oprindelige folk er fortsat mindre tilbøjelige til at være indskrevet i skolen og er mere tilbøjelige til at klare sig dårligere end ikke-indfødte børn. Sammen med socioøkonomiske og kulturelle barrierer skaber denne marginalisering ofte en ufordelagtig ond cirkel.
 
I sit budskab på den internationale dag for verdens oprindelige folk, opfordrer FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, regeringer overalt til at forbedre adgangen til uddannelse for oprindelige folk og til at afspejle de oprindelige folks erfaringer og kulturer på steder for læring.
 
internationalindigenouspeoplesday
 
Du kan finde flere artikler om oprindelige folk i Grønland i august måneds nyhedsbrev.