WHO: Finland bremser børneovervægt ved at integrere sundhed i dets politikker

0
479
Seinäjoki Sundhedscenter Foto kredit: WHO

Seinäjoki Sundhedscenter Foto kredit: WHO

 26.2.2015 – for seks år siden var næsten en femtedel af 5-årige i den finske by Seinäjoki overvægtige eller kraftigt overvægtige. Ikke alle skoler eller dagsinstitutioner sørgede for, at børnene fik den nærende mad og tilstrækkeligt med fysisk aktivitet, som de havde brug for.

Siden da har kommunens sundhedsafdeling samarbejdet med børnepasnings-, uddannelses, ernærings, fritidsordnings -og byplanlægningsafdelinger for at sikre at alle daginstitutioner og skoler leverer den samme kvalitet af tjenester. Dette har resulteret i halveringen af antallet af 5-årige der er overvægtige eller kraftigt overvægtige.

Resultaterne skete dog ikke fra den ene dag til den anden. De krævede alle afdelingernes anerkendelse af deres særskilte påvirkning på sundheden og ikke mindst, deres rolle for at fremme denne.

Byplanlægningsafdelingen forbedrede legepladserne. Afdelingen for fritidsordninger implementerede mere fysisk aktivitet i skolen. Ernæringsafdelingen samarbejdede med dagscentrene for at afskaffe sukkerholdige snacks og med skolerne for at indføre sundere frokoster. Sundhedsafdelingen indførte omfattende årlige helbredsundersøgelser i skoler, som også bruges til at uddanne forældre i sund kost.

”Jeg er meget stolt af programmet, men det er ikke bare programmet, som opnår gode resultater. Det er familierne, som har arbejdet hårdt for at ændre deres livsstil”, siger Oili Ylihärsila, direktør for sundhedsfremme, Seinäjoki Health Centre. ”På grund af vores indsatser, er forældre nu klogere hvad angår ernæring og motion.”

Da størstedelen af de faktorer, der påvirker børn og unges sundhed, ligger uden for sundhedssektoren, har Finland udformet politikker, der tilsammen indtager en holistisk tilgang til sundhed – sundhedsfremme omfatter således nu også sektorer, der ligger udenfor sundhedsområdet. Det fremgår af deres sundhedslovgivning, der har fået byer som Seinäjoki, til at indarbejde sundhed i alle dets beslutningsprocesser.

Usunde madvaner, begrænset adgang til sund mad og manglende fysisk aktivitet er de drivende kræfter bag Finlands børneovervægts epidemi. Derfor bruger landet nu i stigende grad skolerne som en platform til at forbedre børns sundhed og bekæmpe børneovervægt.

Som resultat af disse indsatser, er børneovervægtigheden nu ved at stabilisere landet over. Ifølge WHO eksemplificerer Finland, at når alle sektorer samtænker deres indflydelse på sundhed og sundhedslighed, kan man opnå store resultater.

”Selvom det var svært at få alle med i begyndelsen, opnåede vi hvad vi planlagde fordi vi arbejdede sammen”, sagde Ylihärsila. ”Vores program er nu en landsdækkende prioritet og virker som et forbillede for andre kommuner i Finland.”