Vessa – enemmän kuin käymälä

19.11.2019 – Vessat eivät ole vain käteviä – ne pelastavat ihmishenkiä, ylläpitävät ihmisarvoa ja luovat mahdollisuuksia. Saniteettitilat ovat ihmisoikeus, mutta silti yli puolet maailman väestöstä elää ilman saniteettitiloja, joita ylläpidettäisiin turvallisesti.

Tänään, maailman vessapäivänä, huomio kiinnittyy niihin ihmisiin, joilla ei ole pääsyä saniteettitiloihin: noin 4,2 miljardia ihmistä elää ilman turvallisesti hoidettuja saniteettitiloja ja kolmella miljardilla ei ole käsienpesumahdollisuutta. Globaalin sanitaatiokriisin torjuminen on osa kestävän kehityksen tavoitteen 6 saavuttamista – tavoite lupaa sanitaation kaikille vuoteen 2030 mennessä.

Miksi turvallisesti hoidetut sanitaatiotilat ovat niin tärkeitä? Huono puhtaanapito tarkoittaa, että käsittelemätön ihmisperäinen jäte levittää tauteja vesivarantoihin ja ravintoketjuun miljardeille ihmisille. Maailmanlaajuisesti vähintään 2 miljardia ihmistä käyttää juomavesilähdettä, joka on saastunut ulosteella puutteellisen puhtaanapidon vuoksi. Sanitaatiokriisin arvioidaan aiheuttavan 432 000 kuolemaa vuosittain johtuen ripulisairauksista. 297 000 alle viisi vuotiasta lasta arvioidaan kuolevan vuosittain ripuliin vaarallisen juomaveden, sanitaation ja käsihygienian puutteen seurauksena.

Köyhiltä ja marginalisoituneilta ihmisiltä puuttuu todennäköisemmin turvallisesti hoidettuja sanitaatiotiloja ja he kohtaavat usein monenlaista syrjintää.

Maailman vessapäivää vietetään joka vuosi – tarkoituksena on luoda tietoisuutta ja innostaa ihmisiä kehittämään erilaisia ratkaisuja globaalin sanitaatiokriisin torjumiseksi. Tänä vuonna keskipisteenä ovat nimenomaan ihmiset, joilla on joko puutteelliset tai olemattomat sanitaatiotilat. Meidän on poistettava sanitaatioon liittyvä tabu ja työskenneltävä kiivaammin, jotta saamme kaikki ihmiset turvallisen sanitaation piiriin.

Mitä sinä voit tehdä?

  • Lue mailman vessapäivästä lisää täältä
  • Levitä tietoisuutta sosiaalisessa mediassa käyttämällä täältä löytyviä materiaaleja.
  • Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteista täältä.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta