Antelias Pohjola

Foto Det gavmilde Norden by Danida - Klaus Holsting

Foto Det gavmilde Norden by Danida - Klaus Holsting

Mikä maa on kaikkein anteliain kansainvälisen kehitysavun myöntäjä? Pohjoismaat voivat olla ylpeitä itsestään, sillä kaikki neljä maata ovat kärjessä maailman 27 rikkaimman maan kansainvälistä kehitysapua vertailevassa tutkimuksessa.

15.10. sitoutumaton yhdysvaltalainen ajatushautomo Center for Global Development julkaisi tämän vuoden Commitment to Development Index (CDI) -indeksin, joka ottaa huomioon valtioiden koon. Tutkimuksen mukaan Tanska on hienosti kärjessä, Norja toisella sijalla, Ruotsi kolmannella ja Suomi seitsemäntenä.

27 maata arvioitiin 7 eri osa-alueella, joita olivat kehitysapu, kansainvälinen kauppa, sijoitukset, maahanmuutto, ympäristö, turvallisuus ja teknologia. Tanska sijoittuu ensimmäiseksi turvallisuuden osalta suurten rauhanturvapanostusten ja kansainvälisten sitoumusten ansiosta.

Tanskan kehitysministeri Christian Friis Bach puhui raportin julkaisemisen yhteydessä. ”On luonnollisesti erittäin hienoa, että Tanskan laaja-alainen kehitysyhteistyö saa jälleen kansainvälistä tunnustusta. Tutkimuksen mukaan olemme listalla ensimmäisinä. Tanskan kehitysyhteistyötä ylistetään sen korkeasta laadusta – se luo aitoa muutosta ja takaa konkreettisia tuloksia maailman köyhille”.

Norja päihittää toiset Pohjoismaat kansainvälisen kehitysavun suhteen ja on jaetulla ensimmäisellä sijalla Luxemburgin kanssa. Norja kehitysapu on 1,1 % maan bruttokansantuotteesta ja tämä on yksi syy Norjan vakuuttavaan ensimmäiseen sijaan.

Ruotsi on monissa indeksin kategorioissa vertailun kärkijoukossa, ja erityisen ylpeä se voi olla matalimmista hiilidioksidipäästöistä per asukas. Ruotsi on myös niiden maiden joukossa, jotka auttavat pakolaisia humanitaarisissa kriiseissä kaikkein eniten.

Suomi pärjää hyvin ympäristökategoriassa, sillä maa tuottaa vain vähän fossiilisia polttoaineita käyttää rajoitetusti otsonikerrosta tuhoavia kaasuja. Tämän lisäksi Suomen hallitus käyttää melko paljon varoja tutkimukseen ja kehitykseen (R&D).

Indeksi osoittaa, että vaikka yksittäinen valtio on pieni, sillä voi olla suuri vaikutus maailman köyhimpiin maihin. Tanska, Norja ja Ruotsi ovat kolme viidestä maailman valtiosta, jotka täyttävät YK:n vuosituhattavoitteen sen suhteen, että rikkaat maat sijoittavat kehitysapuun 0,7 % bruttokansantuotteestaan. Kaksi muuta maata ovat Luxemburg ja Alankomaat.

Commitment to Development Index (CDI) perustuu OECD:n tilastoihin. Koska tilastoja ei ole olemassa Islannin osalta, maa ei ole mukana indeksissä. On kuitenkin selvää, että Islanti on muita Pohjoismaita jäljessä. Lehdistössä on raportoitu Islannin parlamentin, Althingin, juuri sopineen nostavansa maan kehitysapua 0,25 % bruttokansantuotteesta vuoteen 2013 mennessä.