Ban: Kestävä kehitys koskee kaikkia

Photo: UN Photo/Martine Perret

Photo: UN Photo/Martine Perret

20.12.2013 – Solidaarisuus määritellään YK:n vuosituhatjulistuksessa yhdeksi kuluvan vuosisadan keskeisistä arvoista: vähiten hyötyvät ansaitsevat tukea eniten hyötyviltä. Globalisaation ja kasvavan eriarvoisuuden leimaamassa maailmassa solidaarisuus on tärkeämpää kuin koskaan.

YK:n yleiskokous on julistanut joulukuun 20. päivän kansainväliseksi inhimillisen solidaarisuuden päiväksi.

Solidaarisuuden käsite on määrittänyt Yhdistyneiden kansakuntien työtä järjestön perustamisesta lähtien. Maailmanjärjestön työ on rakentunut rauhan, ihmisoikeuksien ja taloudellisen sekä sosiaalisen kehityksen ideoille.

Solidaarisuuden käsitettä voidaan soveltaa ihmiselämän eri aloille, sillä se liittyy ajatuksiin yhteistyöstä, yhteisistä oikeuksista ja yhteisestä päämäärästä. Siinä missä työntekijöiden välinen solidaarisuus on auttanut ajamaan parempia työehtoja, voi globaali solidaarisuus auttaa kansainvälistä yhteisöä esimerkiksi terrorismin, sairauksien ja erilaisten katastrofien tuomien haasteiden ratkaisemisessa.

”Meillä kaikilla on rooli taloudellisten, poliittisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Kaikkien tulee jakaa kestävän kehityksen aiheuttamat kustannukset ja sen tuomat hyödyt,” YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi lausunnossaan.

”Inhimillisen solidaarisuuden päivänä kannusta kaikkia ihmisiä kansallisuudesta, uskontokunnasta tai kulttuurista riippumatta toimimaan yhdessä yhteisen päämäärän eteen. Meidän on pidettävä vuosituhannen vaihteessa antamamme lupaukset ja jätettävä tulevaisuuden sukupolville rauhan, hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen perintö,” Ban jatkoi.