A-Ö Verkkosivun hakemisto

Tagi: Kestävä kehitys

Ilmastohuippukokouksessa vaatimus vahvemmasta sitoutumisesta ilmastotavoitteisiin

Tulee kuluneeksi viisi vuotta Pariisin sopimuksen hyväksymisestä, jonka perimmäinen tarkoitus on ollut hillitä ilmaston lämpenemistä. Yhdistyneet Kansakunnat kehottaa valtioita korottamaan ilmastotavoitteitaan, tehostamaan toimiaan ja...

Eeva Furman on vuoden YK:n ystävä – Agenda 2030 toimii kompassina...

Vuoden YK:n ystäväksi on valittu professori Eeva Furman. Kunniamaininta pohjaa erityisesti Furmanin merkittävään työhön kestävän kehityksen edistämisen parissa. Suomen YK-liitto yhdessä YK:n ystävät -verkoston kanssa...

Sahelin vyöhykkeen suuri vihreä muuri yhdistää

Sahelin vyöhykkeellä sijaitsee niin kutsuttu suuri vihreä muuri, joka eristämisen sijaan yhdistää. Muuria pidetään ratkaisuna Sahelissa esiintyviin ongelmiin, jotka liittyvät muun muassa turvallisuuden heikentymiseen...

Köyhyys vaikuttaa kasvavan dramaattisesti vuonna 2020

Tällä hetkellä miljoonat ihmiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä, mitä voidaan pitää moraalisesti tyrmistyttävänä. Vuonna 2018 maailmanlaajuisesti lähes kahdeksan prosenttia työssäkäyvistä ja heidän perheistään elivät alle...

Missä on konflikteja, siellä on nälkää

Maailman ruokaohjelmalle (WFP) on myönnetty vuoden 2020 Nobelin rauhanpalkinto. Perusteina ovat erityisesti nälän torjuminen ja rauhanpyrkimykset. Komitean mukaan WFP auttaa "parantamaan rauhan edellytyksiä konfliktialueilla...

Ihmiset ympäri maailmaa puhuvat tasa-arvon, solidaarisuuden ja kestävän kehityksen puolesta

YK:n toteuttaman kyselyn mukaan 87% miljoonasta vastaajasta kokee, että maailmanlaajuinen yhteistyö on avainasemassa nykypäivän haasteiden ratkaisemisessa. Pandemian nähdään entisestään korostaneen yhteistyön merkitystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan...

5 keskeisintä asiaa YK:n yleiskokouksesta

YK:n 75-vuotisjuhlaa on hallinnut covid-19 pandemia, joka on vaikuttanut myös organisaation työhön ja työn painopisteisiin. Miten tämä vaikuttaa YK:n yleiskokoukseen? Yhdistyneiden Kansakuntien 75. yleiskokous alkoi...
CINE ONU cover banner-Helsinki 430

Walls and the Tiger

   "Walls and the Tiger" (Sushma Kallamin elokuva) 2.6. klo 18.00 Kino AndorraEerikinkatu 1100100 Helsinki   Ohjaaja:...
Kuva: World Economic Forum

Vesi on elämän ehto

22.3.2015 - Riittävä vedensaanti on yksi kestävän kehityksen kulmakivistä. Vedensaannin turvaamisella voidaan vähentää köyhyyttä ja lisätä talouskasvua, mutta myös kehittää yhteiskuntia entistä ympäristöystävällisemmiksi....
Bangladesh money. Asian Development Bank Creative Commons

Kuka kustantaa kehityksen tulevaisuudessa?

  30.1.2015 – Miten uudet kestävän kehityksen tavoitteet, joista YK parhaillaan neuvottelee, tullaan rahoittamaan? Norja isännöi parhaillaan YK:n yleiskokouksen pyynnöstä keskusteluita vuoden 2015 jälkeisten...